Nieuw leiderschap: actie voor het klimaat

We gaan de klimaat-
crisis zo aanpakken,
dat we eraan
gaan verdienen.

Sigrid Kaag - Beeld: Archiefbeeld

De klimaatcrisis woekert voort. Er is geen tijd om achterover te leunen, dit is een kwestie van nu of nooit. En als we het goed en daadkrachtig doen, kunnen we er flink aan verdienen. Groen is het nieuwe goud.

De coronacrisis vraagt veel van onze aandacht, maar laten we niet vergeten dat we ook nog te maken hebben met een klimaatcrisis. Het is tijd voor een echte aanpak van klimaatverandering. Dat is niet alleen bittere noodzaak, maar ook een kans voor onze economie.

Hoe? Wie vervuilt, gaat meer betalen. En groene keuzes maken we makkelijk en goedkoop. We investeren in vergroening. Windmolens op zee, zonnepanelen op daken, beter geïsoleerde huizen, treinen, elektrische bussen, zonneauto’s, hyperloops en waterstoffabrieken: hoe meer investeringen we doen, hoe beter. Want groen is het nieuwe goud. Voor Nederland is de keuze: blijven we volgen, of lopen we voorop?

“De klimaatcrisis aanpakken is geen kwestie van ‘leuk’, het is een harde keuze die we maken voor ons welzijn en de welvaart.”

— Sigrid Kaag

  • Fors investeren in nieuwe energie. We worden de grootste windenergie-producent ter wereld met wind op zee.
  • 60% minder CO2-uitstoot in 2030.
  • Het wordt makkelijker om met de trein te reizen in heel Europa.
  • Stoppen met alle subsidies op kolen, gas en olie.
  • Kolencentrales eerder sluiten dan pas in 2030.
  • Mensen helpen met het verduurzamen van hun huis, zodat je energierekening omlaag gaat.
  • We beschermen onze natuur, door de veestapel te halveren en een einde te maken aan de bio-industrie.
  • Inzetten op Europese samenwerking, want klimaatverandering houdt zich niet aan grenzen.