Nieuw leiderschap: internationaal

Sigrid Kaag - Beeld: Archiefbeeld

De afgelopen jaren hebben we gezien hoe de wereld meer verdeeld raakte. Handelsoorlogen tussen de Verenigde Staten en China. Verdeeldheid binnen Europa. En de Verenigde Staten stapten uit het klimaatakkoord.

De wereld waarin samenwerken vanzelfsprekend was, verdween in razend tempo. De verdeeldheid groeide. Het wantrouwen nam toe. En zelfs in Europa is een afname aan vertrouwen in vrije pers en de rechterlijke macht.

Terwijl de grote uitdagingen van deze tijd vragen om de politieke moed om samen te werken en over grenzen heen afspraken te maken. De politiek moet internationaal weer verantwoordelijkheid durven nemen.

“We hebben moed nodig. Moed die we kunnen putten buiten onze landsgrenzen, uit de verkiezing van Joe Biden en Kamala Harris.”


— Sigrid Kaag

Wij Nederlanders kunnen zo veel meer dan we onszelf toedichten. Ons land is zoveel groter dan ons plekje op de wereldkaart. Maar dan moeten we dat ook geloven en laten zien. Ons land heeft de kracht en de mensen. Nu nog het perspectief.

Nederland kan het land zijn waar de zachte revolutie van de medemenselijkheid begint. Van waardigheid. Van waardering voor de ander. We kunnen het land zijn van de nieuwe inzichten. Van vertrouwen in de wetenschap. Van het verzet tegen haat.

Deze belofte is ook wat we de wereld kunnen bieden. Al onze ambities, over gelijke kansen, klimaat en economie kunnen we alleen waarmaken als we samenwerken in de wereld. Overal en altijd.

  1. Europa moet van de mensen worden. We maken Europa democratischer.
  2. Europa spreekt met één stem in de wereld. Zo maken we een vuist tegen China, Rusland en de Verenigde Staten.
  3. We zetten in op eerlijke en schone internationale handel. Daarom kiezen we onverminderd voor internationale samenwerking.
  4. We zetten ontwikkelingssamenwerking in om kwetsbaren elders in de wereld te helpen.
  5. We werken internationaal samen aan een sterke krijgsmacht. Om vrijheid en veiligheid te beschermen.