Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Antje Diertens (1958) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66.

“Nu stranden goede ideeën en plannen vaak in ingewikkelde procedures, waardoor mensen hun dromen niet waarmaken. Ik denk liever in mogelijkheden dan onmogelijkheden en wil mij als Noordelijke volksvertegenwoordiger graag inzetten om onze democratie te behouden en te vernieuwen. Dat komt het onderwijs, het ondernemerschap, de zorg, de mensenrechten en de veiligheid ten goede. Tenslotte willen we dat onze kinderen en hun kinderen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen. In de derde helft van mijn leven wil ik me inzetten voor de publieke zaak.”

Portefeuilles

Sport; Preventie; GGZ; Koninkrijksrelaties; Leven lang leren; Maatschappelijke opvang, beschermd wonen en maatschappelijke diensttijd

Meer van Antje Diertens
Vanuit het Noorden wil ik werken aan een sociale samenleving met oog voor individuele vrijheid en ontplooiing. Waarin mensen met goede ideeën volop ruimte én kansen krijgen.