Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 september 2016

Meerderheid voor regulering wietteelt in zicht

Voor het eerst tekent zich een meerderheid af in de Kamer om de wietteelt te reguleren. Ondanks dat D66 al langere tijd aan een initiatiefwetsvoorstel werkt, zat de politieke discussie de laatste jaren muurvast. Vandaag spreken PvdA en VNL zich in het Algemeen Dagblad echter positief uit voor ons wetsvoorstel en daarmee is er zicht op een meerderheid in de Tweede Kamer.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp: “Dit is een doorbraak. Na burgemeesters, gemeenten en een groot deel van de Nederlanders wil nu ook de Tweede Kamer dat de wietteelt gereguleerd wordt. Ons wetsvoorstel ligt vanaf vandaag klaar voor behandeling in de Kamer en we willen dit nog voor de verkiezingen door de Kamer slepen. Nederland zit al te lang in een impasse op dit onderwerp. We moeten weer gidsland worden in Europa.”

Regulering

Met het wetsvoorstel wil D66 de achterdeur van de coffeeshop regelen en een einde maken aan het scheve gedoogbeleid. D66 wil de wietteelt reguleren. Dit kan door het creëren van een volledig gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen, de wietteelt en aanvoer aan coffeeshops zo te decriminaliseren en de rechtszekerheid voor coffeeshophouders te vergroten. Bergkamp; “In de huidige situatie is het zo dat cannabis verkocht mag worden, maar het niet geteeld of aangevoerd mag worden. Een onhoudbare situatie vindt D66. De gezondheidsrisico’s zijn nu te groot, kost veel politiecapaciteit, rechters keren zich tegen het huidige restrictieve beleid van het kabinet en maar liefst 89% van de gemeenten vindt dit beleid onhoudbaar en wil proeven met wietteelt. Door ook de achterdeur eindelijk te regelen, lossen we dit op.”

Minder gezondheidsrisico’s

Eén van de belangrijkste drijfveren voor D66 om dit initiatiefwetsvoorstel in te dienen is het beperken van de gezondheidsrisico’s. “Zolang de teelt van cannabis uit het zicht van de overheid gebeurt, is er geen enkel zicht op de kwaliteit van de cannabis. Nu komt het voor dat bestrijdingsmiddelen en stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid gebruikt worden bij de teelt van hennep en hasjiesj. De gebruiker heeft eigenlijk geen idee wat er in zijn gekochte cannabis zit. Door toezicht te houden op het productieproces, kun je waarborgen bieden voor de bescherming van de volksgezondheid. Dat is belangrijk aangezien bijna een half miljoen Nederlanders maandelijks cannabis gebruikt,” aldus Bergkamp. 

Luister naar gemeenten

Ook de gemeenten willen een verandering zien in het huidige gedoogbeleid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) oordeelde in juni nog dat het huidige drugsbeleid, waarbij de achterdeur van de coffeeshop nog steeds niet wordt geregeld, failliet is. Bergkamp: “Maar liefst 89% van de gemeenten stemden in met een voorstel van de VNG waarin onder andere proeven met gereguleerde wietteelt worden voorgesteld. Eerder ondertekenden al 54 burgemeesters, die 77% van de coffeeshop houdende gemeenten vertegenwoordigen, het manifest ‘Joint Regulation’ dat gereguleerde wietteelt bepleit. Het zijn de gemeenten die dagelijks de gevolgen ondervinden van het huidige scheve gedoogbeleid, zij geven een duidelijk signaal af. Het moet anders. Luister als kabinet dan ook naar die gemeenten.”

Strafbaarheid

Ook de rechterlijke macht laat zien steeds meer moeite te hebben met het huidige tegenstrijdige gedoogbeleid. Steeds vaker spreken rechters een zogenaamd rechterlijk pardon uit als het gaat om de teelt, aanvoer en opslag van cannabis. Bergkamp: “Rechters zitten steeds vaker in een spagaat. Zij moeten feiten bestraffen die een gevolg zijn van het huidige overheidsbeleid. Immers, de via de gereguleerde voordeur verkochte cannabis mag niet geteeld worden en mag niet aangevoerd worden. Dat is krom en rechters kunnen hier ook steeds minder vaak mee uit de voeten. Zij geven een duidelijk signaal af wanneer zij de feiten wel veroordelen, maar geen straf opleggen.”

Wat verandert er?

D66 wil de wet zo aanpassen dat naast de verkoop en het gebruik van hennep en hasjiesj nu ook de teelt gereguleerd wordt. Telers hebben hiervoor dan wel een gedoogbesluit nodig van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De productie blijft strafbaar, maar wordt niet langer vervolgd. Net zoals nu met de verkoop van cannabis in coffeeshops het geval is. Telers worden ook belastingplichtig. De teelt van hennep en hasjiesj moet aan bepaalde eisen met betrekking tot de volksgezondheid voldoen. De hennep of hasjiesj wordt in gesloten verpakkingen van maximaal 5 gram met etiket aan de coffeeshop geleverd. De coffeeshophouder kan op deze manier op een verantwoorde wijze inkopen en de consument weet wat erin zit. De verantwoordelijkheid voor het vast te stellen beleid komt bij de gemeente te liggen. Bijvoorbeeld omtrent het I-criterium (alleen in Nederland woonachtigen hebben toegang), aantal coffeeshops, voorlichting en afstandsbepaling tussen de coffeeshop en een school. Ook wordt de maximale handelsvoorraad voor een coffeeshop losgelaten. Nu ligt deze op maximaal 500 gram, straks mag de burgemeester vaststellen wat een redelijke handelsvoorraad is voor de vergunninghoudende coffeeshop. De minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoeveelheid hennep en hasjiesj die in Nederland geteeld mag worden. Zo wordt niet te weinig geproduceerd, maar ook niet teveel, wat weer illegaal voor de export gebruikt kan worden. Hierbij wordt ruimte geboden voor coffeeshopondernemers en wiettelers om consumenten een divers aanbod van hennep en hasjiesj te kunnen bieden. Ook is het mogelijk om proefverpakkingen in de coffeeshops te plaatsen, zodat klanten eerst kunnen waarnemen wat ze willen kopen.

Lees hier het wetsvoorstel

Lees hier de Memorie van Toelichting.