Congres 116 | Last update today at 13:29 hour

Voorbereiden op de plenaire sessie over Grenzen aan de Groei?

De Mr. Hans van Mierlo Stichting organiseert zometeen een tafelgesprek over 50 jaar na Grenzen aan de Groei. Alvast in de stemming komen?

Lees dan het gesprek met klimaatminister Rob Jetten uit ledenblad Democraat.