Campagneaftrap PS2023 | Last update today at 15:45 hour

Vooruitgang is wat ons D66’ers drijft

Partijgenoten, Democraten,

Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. In 2021 kregen we de steun van meer dan anderhalf miljoen kiezers. Op basis van dat vertrouwen hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. Jullie weten wat dat betekent. We investeren in het onderwijs van onze kinderen, halen Nederland uit de greep van stikstof en pakken klimaatverandering aan door vervuilers te laten betalen.

Toen we vorig jaar aan de slag gingen, wisten we nog niet dat de wereld er vandaag de dag zo anders uit zou zien. Een oorlog op het Europese continent, met een grote impact hier in Nederland.

De gevolgen voelen we, de verantwoordelijkheid voelen we. Het beschermen van de vrijheid van Oekraïners en onze gedeelde waarden, is een dure plicht. Dit is een verantwoordelijkheid die we zullen blijven dragen.
Het motiveert ons nóg meer om te blijven werken aan vooruitgang in eigen land. Het is wat ons als D66’ers drijft.

Maar we zijn er nog niet. Als de sleutels van de provinciehuizen in verkeerde handen vallen, dreigt stilstand.

Dan verslechtert de natuur in de Brabantse Peel, de Noord-Hollandse duinen en de oude eikenbossen op de Veluwe nog verder en blijft Nederland de megastal van Europa.

En het betekent ook dat het ons niet gaat lukken om een huis te bouwen voor iedereen die dat nodig heeft.
We zien het nu al gebeuren. In heel Nederland staat de bouw van bijna honderdduizend woningen op de tocht door stikstof. Alleen al hier in Arnhem is de bouw van meer dan 400 woningen vertraagd en zijn er gezinnen die geen eigen plek kunnen vinden. Studenten die hun vleugels niet uit kunnen slaan. En starters die niet kunnen beginnen aan het opbouwen van hun leven.
Zij hebben geen tijd voor uitstel of afstel. De noodzaak van vooruitgang is te groot om onverschillig te blijven.
We staan 15 maart voor een keuze die bepalend gaat zijn voor de toekomst van ons land.

Partijgenoten,
De provinciebesturen zijn na de verkiezingen aan zet. Trappen zij op de rem of worden ze de katalysator van de vooruitgang van ons land?

D66 wil vooruit!

En daarvoor zijn dappere politici nodig. Politici met een rechte rug, die beslissingen durven te nemen in het landsbelang. Politici die een streep durven trekken en voor onze democratische rechtsstaat gaan staan.
Het is aan ons om de weg naar vooruitgang te effenen. Daar horen moeilijke keuzes bij. De alliantie van PVV, BBB, FvD en JA21 is niet bereid die keuzes te maken. Het resultaat? De problemen worden groter en oplossingen raken verder uit het zicht.

Nederland verdient meer. Nederland verdient een politiek die duidelijkheid biedt en werkt aan de grote opgaven van deze tijd.

De keuze die deze verkiezingen voor ons ligt is kraakhelder: stilstand of vooruitgang.
In Brabant, waar de knapste koppen en vaklui Nederland met innovaties voorop laat lopen. Niet de legbatterij, maar de chipfabrikant heeft de toekomst.
Hier om de hoek op de Veluwe, waar we de natuur ruimte geven om te herstellen en op te bloeien, zodat we er allemaal van kunnen blijven genieten.
En in Groningen, waar de grootste hub voor groene waterstof van Europa een voorbeeld wordt voor de hele wereld.

Democraten,
Provinciale Statenleden kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. De dreiging van een groot conservatieve blok in de Senaat is urgent en reëel. Zij zullen niet schromen om ons land op de handrem te zetten. Dáár gaan deze verkiezingen om.

Partijen die klimaatverandering niet aan willen pakken vinden D66 niet aan hun zijde. Partijen die de noodzakelijke stikstofmaatregelen ondermijnen daar kunnen wij niet mee samenwerken.

Wij gaan straks niet samenwerken in colleges van stilstand, uitstel en afstel. Politiek is te belangrijk om schijntegenstellingen te creëren. Deze gekunstelde controverses vinden niet hun weerslag in de politieke verhoudingen zoals ik die zie. In het versplinterde politieke landschap moeten we juist de samenwerking zoeken in het redelijke midden.

En waar VVD en CDA in Limburg de deur al open hebben gezet voor samenwerking met de PVV, blijft die deur bij ons potdicht. Wij gaan ook op provinciaal niveau niet samenwerken met politici die zich laten inspireren door een politiek van haat en het zaaien van verdeeldheid.

Ik vertrouw erop dat de VVD en CDA hebben geleerd van het verleden en niet opnieuw in de provincies gaan samenwerken met PVV en Forum voor Democratie.

Partijgenoten,

De opkomst is bepalend. Aan ons de taak de mensen ervan te overtuigen dat hun stem ertoe doet. Dat deze verkiezingen een groot verschil kunnen maken tussen stilstand of vooruitgang.

Onze lijsttrekkers staan klaar. Stan, Amélie, Tiko, Marlou, Matthijs, Laura, Danny, Renilde, Sander, Marianne, Wouter en Anry: heel veel succes!

De campagne begint nu, aan de slag!
Dank jullie wel!