Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 januari 2019

Kinderpardon

D66 wil dat de regels voor kinderen in de asielprocedure worden versoepeld. Het kinderpardon moet ruimer worden, waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning. Nu nog valt zo’n 92 procent van alle asielkinderen en hun ouders buiten het kinderpardon. Samen met het CDA stelt D66 een aantal verbeteringen voor.

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen: “We zien jaar in jaar uit verdrietige gevallen voorbij komen en een asielprocedure die niet goed werkt. Uiteindelijk zijn kinderen daar de dupe van, terwijl zij er juist niets aan kunnen doen. Met deze voorstellen hopen we dat in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.”

Van meewerkcriterium naar tegenwerkcriterium

Er moet voorrang gegeven worden aan gezinnen met kinderen in de asielprocedure. Ook moet de IND meer capaciteit krijgen zodat asielaanvragen sneller kunnen worden behandeld. Een belangrijk voorstel is daarnaast het zogenoemde ‘meewerkcriterium’ en ‘toezichtcriterium’ te versoepelen. Het meewerkcriterium houdt in dat gezinnen actief moeten hebben meegewerkt aan hun vertrek, willen ze in aanmerking kunnen komen voor een kinderpardon. In de huidige praktijk wordt dit criterium véél te strikt toegepast. Mensen die bijvoorbeeld één keer een afspraak bij de Dienst Terugkeer & Vertrek gemist hebben, vallen al buiten de boot. Een gezin zou kans moeten maken ténzij ze de procedures moedwillig tegenwerken.

Soepeler toezichtcriterium

Ook willen we het toezichtcriterium versoepelen. Er wordt momenteel een kunstmatig verschil gemaakt tussen Rijkstoezicht en overheidstoezicht. Als kinderen zich niet meldden bij de Vreemdelingenpolitie, de IND of de DT&V, maar wel gewoon bekend zijn bij hun gemeente, naar school gaan, of bij DUO staan ingeschreven, komen ze alsnog niet in aanmerking voor een kinderpardon. Dat kunstmatig verschil moet worden geschrapt. Ook hoeven gezinnen niet langer mee te werken aan hun eigen uitzetting als de zaak nog door een rechter in behandeling is.

Hoe nu verder

Tijdens de formatie hebben we samen met de ChristenUnie geprobeerd het kinderpardon te verruimen. Dat is niet gelukt. De VVD wilde het kinderpardon helemaal afschaffen. Gelukkig konden we het kinderpardon wel behouden zoals het was. Nu steunt ook het CDA onze inzet voor een versoepeling van de bestaande regels voor kinderen in de asielprocedure. We willen dat de commissie die al onderzoekt hoe de asielprocedure beter en sneller kan, onze voorstellen meeneemt. Daarnaast moet worden gekeken welke voorstellen nu al in gang kunnen worden gezet. In de tussentijd willen we dat er geen kinderen worden uitgezet die op basis van het meewerkcriterium of het toezichtcriterium niet in aanmerking zijn gekomen voor een kinderpardon.

Thema

Justitie & veiligheid

D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Dat vraagt om een overheid die het individu ruimte en vertrouwen geeft. Maar er is geen ik zonder wij. We leven en werken samen, we hebben elkaar nodig. Zonder democratie en een functionerende rechtsstaat zijn vrijheid en veiligheid een illusie. Daarom verdedigen wij de rechtsstaat en democratie in Nederland en streven we ernaar deze te versterken in de rest van de wereld.

Lees meer