D66 vs. SP

We delen:

– Samenwerking lokaal
We hebben in veel grote steden goed samengewerkt. In Amsterdam maakte D66 het mogelijk dat de SP voor het eerst in haar bestaan deelnam aan het stadsbestuur. De SP heeft daar samen met D66 bouwrecords gevestigd. Helaas hebben we nog nooit samengewerkt in een kabinet, omdat de SP al vijfentwintig jaar weigert te praten over mogelijke deelname aan een regering.

– Onderwijs
D66 en de SP strijden voor het beste onderwijs, voor leraren en leerlingen. We werken vaak samen om ervoor te zorgen dat onderwijsgeld terechtkomt in de klas, bij de leraren.

We verschillen op:

– Verantwoordelijkheid nemen
De SP is vooral een actiepartij die langs de zijlijn staat. Ze hebben nog nooit geregeerd en hebben ook nog nooit opengestaan voor een poging om een regering te vormen. De kiezers van de SP staan daarmee dus te vaak aan de kant en zien van de socialistische idealen te weinig terug.

– Onhaalbare beloften
De SP doet weinig realistische voorstellen. De plannen zijn vaak financieel onhaalbaar, zoals bij het nationaliseren van alle zorg en het idee dat de AOW-leeftijd terug moet naar 65. De SP doet daarmee vaak alsof zorg en pensioenen gratis zijn, terwijl we er met z’n allen voor moeten zorgen dat Nederland ook in de toekomst de beste zorg en een robuust pensioenstelsel heeft.

– Europa
SP is anti-Europa. Zij willen dat we in Europa weer grenzen krijgen voor mensen en banen, waarmee Nederland feitelijk uit de Europese Unie zouden moeten stappen. D66 vindt juist dat we in Europa moeten samenwerken. Aan grote uitdagingen als klimaatverandering, terrorisme en migratie.

D66 vs. VVD

D66 vs. GL

D66 vs. PvdA

D66 vs. CDA

D66 vs. SP

D66 vs. PvdD

D66 vs. PVV

D66 vs. FvD

D66 vs. 50Plus