Het is tijd voor een Jaar van de Slavernij

Pas als mensen gelijkwaardig worden behandeld, zijn ze echt vrij. In onze geschiedenis, maar ook in onze samenleving nu, komt nog veel te veel ongelijkheid voor. Tijdens Keti Koti, de dag waarop we de afschaffing van de slavernij vieren en herdenken, roept Rob Jetten samen met GroenLinks op om 2023 het Jaar van de Slavernij te maken.

Tijd voor vier vragen.

Grote historische momenten herdenken we in Nederland vaak met een ‘Jaar van…’ Denk aan ’75 jaar Bevrijding’, ‘100 jaar Algemeen Kiesrecht’ of ‘200 jaar Koninkrijk’. Nu is het tijd om 150 jaar afschaffing van de slavernij te herdenken, ervaringen te delen en het leed eindelijk de aandacht te geven die het verdient.

In 1863 werd slavernij in Nederland formeel afgeschaft. Maar dat betekende niet een vrij bestaan voor tot slaaf gemaakte mensen. Nog tot 1873 moesten zij werken onder Nederlands staatstoezicht. In 2023 is dat echte einde 150 jaar geleden. Ieder jaar tijdens Keti Koti vieren en herdenken we dit.

Voorlichting is heel belangrijk. Veel mensen geven aan te weinig te weten over het slavernijverleden. De geschiedenisboeken besteden er te weinig aandacht aan. Een herdenkingsjaar kan hier verandering in brengen.

In dit soort herdenkingsjaren zijn er altijd tentoonstellingen, voorstellingen, debatten en is er veel aandacht in de media en in het onderwijs. Zo’n jaar mag schuren, confronteren en moet iets losmaken. Denk bijvoorbeeld aan de voorstelling in de Ridderzaal met Typhoon die bij ‘200 jaar Koninkrijk’ de hoogte- en dieptepunten bezong. Ook het Nationaal Slavernijmuseum zou dit jaar kunnen openen.

Wij willen dat een brede groep van betrokken organisaties zoals NiNsee en The Black Archives en mensen dat zelf bepalen. Een jaar als dit is namelijk een jaar van ons allemaal. Een jaar waarin we laten zien dat we eenieders pijn erkennen en daarbij stilstaan.

Op dezelfde dag (1 juli 2020) riepen we samen met de ChristenUnie het kabinet op om excuses te maken voor het slavernijverleden.

03.07.2020

Het plan van D66 en GroenLinks om 2023 een herdenkingsjaar over slavernij te maken is aangenomen door de Tweede Kamer.