Hoe vrij zijn we als een schoolkeuze je toekomst bepaalt?

Bekijk de video

Ik geloof niet dat elk kind dezelfde kansen krijgt in het onderwijs. Beeld: Saida

Het verschil in onderwijskwaliteit tussen scholen is te groot. Sommige kinderen gaan naar een basisschool met plusklassen, dramales of speciale onderwijsconcepten. Ouders van andere kinderen brengen hun kind gewoonweg naar de dichtstbijzijnde school.

Een school met grotere klassen en meer klasgenoten met een taalachterstand. Dit zorgt voor kansenongelijkheid. Alle kinderen verdienen de beste kansen. Daarom verhogen we het budget van scholen met veel leerlingen met een risico op een leerachterstand. Zo versterken we kansengelijkheid en trekken we de onderwijskwaliteit tussen scholen gelijk.