Nederland als handelsland: belangrijk voor mensen en bedrijven

Internationale handel is de drijvende kracht achter een goed draaiende wereldeconomie. Een dát is essentieel voor onze eigen economie. Onze kaas en bloemen gaan de hele wereld over. Nederlandse studenten kunnen op uitwisseling naar China, Canada of Chili. Ondernemers, Dj’s en academici floreren over de grens. Internationale handel en samenwerking zijn een motor voor ontwikkeling. We zijn welvarender en stabieler dankzij al die handelsbetrekkingen.

Van iedere euro die Nederland verdient, komt 0,34 cent voort uit de internationale handel. Dat is een derde per euro! Zonder al die handel zou Nederland dus een heleboel inkomsten mislopen.

In 2017 waren maar liefst 2,3 miljoen (!) fulltime banen te danken aan export. Zonder wereldwijde handel zou deze export er nooit zijn geweest, en al die banen dus ook niet.

Ondernemers hebben toegang tot netwerken om zakenpartners in het buitenland te zoeken. Door dat Europese netwerk kunnen ze maar liefst in 70 landen terecht! Onze Goudse kaas kan veilig de grens over door handelsakkoorden. Dat product en merk wordt zo beschermd tegen bijvoorbeeld plagiaat.

Door handelsverdragen te sluiten kunnen we hoge internationale standaarden bepalen, voordat opkomende economieën als China en Rusland ons hun standaarden opleggen. Opkomende landen hebben veel lagere standaarden als het gaat om onder andere mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Door samen te werken met landen met dezelfde waarden als Europa kunnen we samen de wereldwijde normen bepalen.

Met de EU kunnen we groene initiatieven stimuleren. Groene goederen en diensten moeten we vrijmaken van tarieven en handelsbarrières. Nederland als innovatieland kan een van de aanjagers zijn voor de klimaattransitie. Met handelsverdragen kunnen we afspraken maken op het gebied van klimaat en natuur. En dat is hoognodig om klimaatverandering een halt toe te roepen.