Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 september 2019

Halveer de veestapel

De Nederlandse veestapel moet met de helft inkrimpen. Door 50 miljoen minder kippen en 6 miljoen varkens te houden, neemt de uitstoot van stikstof drastisch af en komt er ruimte voor woningbouw.

Kamerlid Tjeerd de Groot: “Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70% afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij. Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1%. De verhouding is compleet zoek.”

Financiële hulp voor de boer

D66 wil dat boeren de overstap maken naar kringlooplandbouw, die de aarde veel minder belast en beter is voor het dierenwelzijn. Ook leidt kringlooplandbouw tot fors minder dieren. Als boeren deze kans niet pakken, kunnen zij ervoor kiezen te stoppen.

Bij beide keuzes gaat de overheid financieel helpen en bij beide keuzes wordt de veestapel gehalveerd. Dit kabinet moet de overgang naar kringlooplandbouw zo aantrekkelijk mogelijk maken.

Er is al een half miljard euro beschikbaar voor de inkrimping van de veestapel, waarbij boeren op een eerlijke manier worden uitgekocht. Minister Schouten moet daar nu snel mee beginnen, om vervolgens door te pakken: halveren.

Geen toekomst voor bio-industrie

De Groot: “De politiek moet nu een keuze maken. Jonge mensen willen een huis, maar kunnen het niet vinden. De woningbouw dreigt stil te vallen door de stikstofproblematiek. Ook de aanleg van wegen en openbaar vervoer loopt daardoor gevaar. En de schade van stikstof voor de natuur is veel te groot. Het wordt tijd dat er verantwoordelijkheid genomen wordt en dat de rest van de Tweede Kamer zich achter deze keuze schaart. Voor bio-industrie is geen toekomst meer: Nederland is een postzegel waar veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden.”

Stikstof, waarom is het slecht?

Na de uitspraak van de Raad van State moet Nederland minder stikstof uitstoten. Een overdaad aan stikstof schaadt de natuur, de mens en het water. Veel planten en bomen worden vatbaar voor ziekte en droogte. Anderen doen het door stikstof zó goed, dat ze andere soorten verdringen. Vogels en insecten die van die planten leven verdwijnen vervolgens ook.

Thema

Klimaat, natuur & milieu

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Lees meer