Seminar: Governance in Pensioenland

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat op de schop, alle collectieve pensioenregelingen worden omgebouwd naar individuele regelingen waarin de premies vast staan maar de uitkeringen niet meer, dat staat in de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). De opgebouwde collectieve vermogens van de fondsen (€ 1.800 miljard) worden verdeeld over alle deelnemers en pensioengerechtigden, deels ook in reserves afgezonderd, een gigantische operatie met risico’s. De overgang moet in een 4-tal jaren zijn beslag krijgen.

Wie heeft zeggenschap over de pensioenfondsen, nu en straks na de invoering, en wie is verantwoordelijk voor deze overgang, wie heeft er invloed op, wie bepaalt wat en wie houdt toezicht, dat is een kwestie van governance. Past de bestaande governance van de pensioenfondsen bij het nieuwe stelsel en tijdens de overgang, moet de governance aangepast worden? Over deze vragen wordt in dit Seminar informatie, visies en standpunten gedeeld en besproken. U kunt daarbij zijn en meepraten, belangrijk voor jong en oud.

Programma

09:30 – 10:00 Inloop

10:00 – 10:15 Opening, Peter Broekhuysen, TASS, en dagvoorzitter Bas Werker, hoogleraar econometrie & financiering, Tilburg University.

10:15 – 10:55 Kees Cools, hoogleraar Corporate Finance & Governance, Univ. Tilburg Governance van Pensioenfondsen: Hoe is het, hoe moet het en waarom?

10:55 – 11:30 Jaap van der Spek, vice-voorzitter Koepel Gepensioneerden Zeggenschap over de Pensioenen, een kwestie van jong blijven?

11:30 – 12:05 Arber Demaj, werkgroep economie, Jonge Democraten
Besturing van Pensioenfondsen, graag zonder amateurs!

12:05 – 13:00 lunch (inbegrepen)

13:00 – 13:35 Jan de Jong, voormalig voorzitter sectie ouderen van de FNV Vakbonden in Pensioenfondsbesturen: van oudsher een goede zaak?

13:35 – 14:10 Mariette Simons, bestuurslid Pensioenfonds Zorg & Welzijn Werkgevers als Belanghebbenden in pensioenfondsbesturen anno 2023?

14:10 – 14:45 Marijke van Beukering, lid D66 fractie 2e Kamer
Zeggenschap over Pensioenfondsen in het nieuwe stelsel, een politiek perspectief.

14:45 – 15:30 paneldiscussie o.l.v. Bas Werker, Hoogleraar Univ. Tilburg centraal de vraag: Herziening Governance Pensioenfondsen nodig of overbodig?

15:30 – 16:15 napraten met een drankje (inbegrepen).

Locatie

Het Congrescentrum People & Places (voorheen UniePlaza) is aan de Multatulilaan 12, 4103 NM, Culemborg. Het centrum ligt op ± 8 minuten loopafstand (525m) van het treinstation van Culemborg, en beschikt over een eigen parkeergelegenheid.

Aanmelden

Het Seminar wordt georganiseerd door de Thema Afdeling Senioren & Samenleving (TASS) van D66. U kunt zich aanmelden en inschrijven bij [email protected], de kosten voor deelname zijn € 12,50 p.p. en zijn inclusief lunch en een drankje achteraf.