Marijke van Beukering

Tweede Kamerlid

Marijke van Beukering – Eigen beeld

Marijke van Beukering (1971) is sinds mei 2020 lid van de Tweede Kamer. Ze woont in IJsselstein.

Marijke was wethouder voor D66 in IJsselstein, en was daar verantwoordelijk voor het sociaal domein, onderwijs en sport. Ze werkte als ZZP-er en hield zich onder meer bezig met jeugdzorg en schone lucht in de IJmond. Als Tweede Kamerlid heeft ze naast veiligheid ook armoede en schuldenbeleid en de Participatiewet in haar portefeuille.

“Politiek en inwoners lijken steeds verder van elkaar af te staan. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en open te staan voor elkaars ideeën en zorgen. Zo creëren we een samenleving van verbondenheid.

Ik wil ervoor zorgen dat mensen in kwetsbare posities, voldoende aandacht en ruimte krijgen om zich goed te ontwikkelen. Daarbij moet het niet uitmaken waar je wieg stond. Je moet een gelijke kans krijgen in het leven.

De veiligheidsportefeuille is voor mij niet geheel nieuw. Nieuw is wel de vertaling van de lokale praktijk naar de landelijke politiek. De komende maanden ga ik daarom veel op werkbezoek en in gesprek met politie, politiebonden, brandweervrijwilligers om mij snel goed in te werken.”

Veiligheid (Politie; brandweer; crisisbeheersing); Participatiewet; Armoede- & schuldenbeleid