In gesprek met Ernst Kuipers en Wieke Paulusma over het borgakkoord

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

In september sloot minister Ernst Kuipers met vele partijen in de zorg een integraal zorgakkoord. Nog nooit maakten zo veel zorgpartijen samen afspraken over het toekomstbestendig maken van de zorg. Van de verpleegkundigen tot ziekenhuizen. Van patiënten tot verzekeraars.

Maar het akkoord roept ook vragen op. Hoe zetten we echte stappen naar minder marktwerking? Hoe geven we samenwerking daadwerkelijk vorm? Deze en andere vragen zullen aan de orde komen bij een digitaal gesprek op dinsdagavond 4 oktober om 18.30 uur met Ernst Kuipers, Tweede Kamerlid Wieke Paulusma. Natuurlijk kun ook jij je vragen over het akkoord hier kwijt.