Minister Ernst Kuipers sluit een historisch zorgakkoord.

Beeld: D66

Afgelopen vrijdag sloot Minister Ernst Kuipers een historisch zorgakkoord. Nog nooit maakten zoveel partijen in de zorg, van de verpleegkundigen tot de ziekenhuizen en van patiënten tot verzekeraars, gezamenlijk een akkoord.

Goede, toegankelijke en betaalbare zorg

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over hoe Nederland goede, toegankelijke en betaalbare zorg kan blijven leveren. Want de zorg staat voor grote uitdagingen: de vraag stijgt, de vergrijzing neemt toe en er is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Dat heeft gevolgen voor ons allemaal, want de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg staan hierdoor onder druk. Als we niets doen dreigt de zorg vast te lopen. Daarom moeten we met elkaar aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken. Minister Ernst Kuipers: “Ik ben ervan overtuigd dat dit akkoord ertoe zal leiden dat de kwaliteit en toegankelijkheid van onze zorg verbeterd. Geen tijd te verliezen, nu is de tijd van doen.”

Passende zorg en preventie

In het akkoord staat hoe gezamenlijk gewerkt gaat worden aan de uitdagingen in de zorg als het gaat om onze gezondheid. Een belangrijke pijler in het akkoord is daarom ‘passende zorg’. Dat betekent voor iedereen de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Die zorg komt samen met en rondom de patiënt tot stand. Ook worden in het akkoord grote stappen gemaakt op het gebied van preventie. Daarom gaan bijvoorbeeld zorgverzekeraars samen met gemeenten meer geld uit trekken om ook in te zetten op een gezonde leefstijl.

Samenwerking en versterking eerstelijn

In het akkoord heeft samenwerking een grote rol gekregen. Want als we iets van corona hebben geleerd dan is het wel dat we iedereen in de zorg hard nodig hebben. En samenwerking tussen o.a. ziekenhuizen, huisartsen en andere hardwerkende zorgprofessionals van cruciaal belang is. Tweede Kamerlid Wieke Paulusma: “Erg goed dat er stappen worden gezet om van marktwerking naar samenwerking te gaan. Want alleen zo kunnen we echt de juiste zorg op de juiste plek leveren. Over de grenzen van het eigen aanbod heen.”
In het akkoord krijgen regio’s de opdracht om te kijken op welke manier zij het aanbod en de kwaliteit van zorg in hun regio kunnen organiseren. Waarbij Goes om andere plannen zal vragen dan Groningen. Maar voor alle regio’s geldt het belang van een sterke eerstelijn: huisartsen en wijkverpleegkundigen. Daarom worden er extra middelen voor hen uitgetrokken.

Uniek akkoord

Waar voorheen door middel van hoofdlijnakkoorden afspraken werden gemaakt met slechts delen van de zorgsector, bijvoorbeeld alleen met de medisch specialistische zorg of de wijkverpleging, is dit het eerste akkoord dat gesloten is met zo veel verschillende partijen.

Minister Kuipers: “Omdat de uitdagingen van de zorg zich niet beperken tot slechts één sector en ook niet door één partij in de zorg opgelost kunnen worden, is juist die gezamenlijkheid van groot belang.” Het IZA is ondertekend door tal van partijen in de zorg zoals ActiZ, de Federatie Medisch Specialisten, InEen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Patiëntenfederatie Nederland. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten doen mee met het integraal zorgakkoord, omdat de gemeenten een grotere rol kunnen en willen spelen op bijvoorbeeld het gebied van samenwerking in de eerste lijn en preventie.

D66-Kamerlid Wieke Paulusma “Dat juist ook de gemeenten mee doen is belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen die eigenlijk geen zorgvraag hebben, zoals mensen met schulden, niet in de zorg belanden maar op een betere manier geholpen worden.”

Huisartsen

Helaas tekent de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het akkoord nu nog niet. De huisartsen steunen de richting van het akkoord en zien dat de afspraken kunnen helpen om de grote problemen in de huisartsenzorg aan te pakken.

In het akkoord zijn afspraken gemaakt zodat huisartsen daadwerkelijk meer tijd hebben voor hun patiënten en wordt er gekeken naar eerlijke tarieven voor de avond-, nacht- en weekenddiensten. Toch hebben de huisartsen twijfels in hoeverre de afspraken ook nageleefd worden en hebben dus een ‘Nee, tenzij’ uitgesproken over het IZA. Hierbij hebben zij enkele voorwaarden genoemd voor ondertekening op een later moment.

Kuipers “Ik begrijp dat huisartsen op basis van het verleden vraagtekens plaatsen bij de uitvoering. Dat vertrouwen moet hersteld worden want de huisarts speelt een cruciale en onmisbare rol bij de veranderingen die wij samen met alle partijen nastreven. Ik zal erop toezien en ga ervan uit dat, op basis van indringende gesprekken die ik heb gehad met de zorgverzekeraars, de afspraken uit het IZA uitgevoerd zullen worden en dat het vertrouwen van de huisartsen hersteld kan worden.”