De 6 verschillen tussen D66 en NSC

D66 vs. NSC - Bekijk de verschillen tussen D66 en NSC in de partijdige kieswijzer. Beeld: D66

D66 is progressief

D66 is een progressieve partij die opkomt voor het beste onderwijs, stevige klimaatactie en een economie die werkt voor iedereen. We hebben jarenlange bestuurservaring en ervaren experts waarmee we onze plannen waarmaken, zoals Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers. NSC is een nieuwe partij met een op de valreep gepresenteerd rechts-conservatief programma. In dat programma staan enkele plannen die wij delen, zoals de oprichting van een constitutioneel hof en extra investeringen in de sociale advocatuur. Maar inhoudelijk zijn er ook grote verschillen. NSC wil het klimaatfonds van Rob Jetten schrappen, evenals het stikstoffonds waarmee de natuur moeten worden beschermd. NSC wil het plan van D66 voor gratis kinderopvang van de baan. NSC is tegen de wet voltooid leven, het plan van D66 om mensen zelf het recht te geven om op een humane manier te bepalen over het eind van het leven.

D66 is transparant

D66 vindt financiële degelijkheid en transparantie belangrijk en laat het programma en alle effecten doorrekenen door onafhankelijke rekenmeesters. NSC weigert deze transparantie te bieden.
 
D66 wil eerlijke keuzes maken, ook als die moeilijk zijn. We zijn eerlijk over wat we wel en niet willen en wat de gevolgen zijn van keuzes maken. Het programma van NSC heeft grote last van innerlijke tegenstrijdigheid. Hoewel NSC zegt de doelen van Parijs te willen halen, sluit de partij de noodzakelijke oplossingen zoals zonnevelden en windmolens op land uit. Hoewel NSC zegt iets te willen doen aan het lerarentekort, presenteert de partij daar geen concrete plannen voor. Hoewel NSC zegt veel extra actie van de EU te verlangen op het gebied van buitengrenzen en veiligheid, wil het de Unie daar niet de bevoegdheden of de uitvoeringscapaciteit voor geven. Hoewel NSC allerlei nieuwe diensten van de overheid verlangt en wil dat de overheid alles beter doet, wil het tegelijkertijd minder geld en minder mensen bij de overheid.

D66 is eerlijk

D66 wil eerlijke keuzes maken, ook als die moeilijk zijn. We zijn eerlijk over wat we wel en niet willen en wat de gevolgen zijn van keuzes maken. Het programma van NSC heeft grote last van innerlijke tegenstrijdigheid. Hoewel NSC zegt de doelen van Parijs te willen halen, sluit de partij de noodzakelijke oplossingen zoals zonnevelden en windmolens op land uit. Hoewel NSC zegt iets te willen doen aan het lerarentekort, presenteert de partij daar geen concrete plannen voor. Hoewel NSC zegt veel extra actie van de EU te verlangen op het gebied van buitengrenzen en veiligheid, wil het de Unie daar niet de bevoegdheden of de uitvoeringscapaciteit voor geven. Hoewel NSC allerlei nieuwe diensten van de overheid verlangt en wil dat de overheid alles beter doet, wil het tegelijkertijd minder geld en minder mensen bij de overheid.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.