Congres 112

Zaterdag 28 november is congres 112. Tijdens dit congres stellen we onder andere ons verkiezingsprogramma vast.

Via deze pagina blijf je op de hoogte over het programma. Natuurlijk krijgt het congres door de actuele coronamaatregelen een aangepaste vorm.

Meebepalen
verkiezingsprogramma

Als lid van D66 bepaal jij mee wat er in ons verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing staat. Het concept-verkiezingsprogramma hebben we gepresenteerd op 20 september. Nu is het aan de leden om tot een definitief programma te komen. Door wijzigingsvoorstellen te doen of daar straks over te stemmen. Het definitieve programma stellen we vast tijdens Congres 112 op 28 november 2020.

Meer over
het congres

Tijdens het aankomende congres zijn er in totaal acht vacatures te vervullen. Ook kun je moties en amendementen indienen op de begroting en een aantal wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement. Wij verwachten een flink aantal amendementen op het concept-verkiezingsprogramma en vragen je daarom om terughoudend te zijn met het indienen van moties.

Bekijk de
congresstukken