Feiten

  • De Brexit kan nog wel worden teruggedraaid. Maar dat zal niet makkelijk zijn omdat de zittende regering van Theresa May de Brexit wél wil uitvoeren. De kans is het grootst dat de Britten tóch blijven als gevolg van een tweede referendum of op verzoek van het Lagerhuis. Hier moet een meerderheid van het Britse parlement dan voor zijn. Theresa May is hiertegen.

  • Op dit moment is het onduidelijk hoe en misschien zelfs of de Brexit plaats zal vinden. Maar als het VK de EU verlaat, met of zonder deal, dan verandert dit de relatie tussen de EU en het VK zeker. Alle wetgeving van het VK is verweven met de EU. Op veel terreinen zal de Brexit dan te merken zijn. De kans is dan bijvoorbeeld groot dat het voor EU-burgers moeilijker wordt om in het VK te mogen wonen en te werken. Ook zullen er extra handelscontroles moeten plaatsvinden tussen het VK en de EU wat problemen zal geven aan de grens.

  • Dat klopt helaas niet. Als er de komende tijd niets verandert (dus er komt geen nieuwe deal of een tweede referendum), dan verlaat het VK de EU op 29 maart 2019 zonder akkoord. Dat noemen we een 'no deal scenario'. Dat betekent grote chaos en veel onzekerheden voor Nederlanders en bedrijven in het VK en voor de Britten hier.

  • Het is nog onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Premier May heeft tot 21 januari om met een nieuw plan te komen. Het zou kunnen dat ze teruggaat naar Brussel om met de EU tot een nieuwe deal te komen, met name wat betreft de Ierse grenskwestie. Een tweede referendum of nieuwe verkiezingen behoort ook tot de mogelijkheden. Ook het no deal scenario, waarbij het VK uit de EU crasht zonder verdere afspraken, is nu mogelijk.

  • Welke rechten Nederlanders in het VK behouden hangt af van de soort Brexit: is er wel of geen akkoord? Dat is nu onduidelijk. Dit levert veel onzekerheid op voor mensen. Wanneer een no deal Brexit plaatsvindt is het onduidelijk waar deze Nederlanders aan toe zijn: mogen ze blijven wonen en werken in het VK? Hoe zit het met opgebouwd pensioen en zorgverzekering? Hoe dan ook verliezen Nederlands in het VK en de Britten in Nederland rechten door de Brexit.