Actief donorregistratiesysteem

13.02.2018

In 2018 werd de Donorwet aangenomen. Dat was een heel belangrijk moment voor alle patiënten op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan of mensen die in de toekomst een orgaan nodig hebben.

D66 wil het huidige donorregistratiesysteem vervangen door het zogeheten Actief Donorregistratiesysteem (ADR). D66 wil stimuleren dat mensen een eigen beslissing maken. Uit onderzoeken blijkt dat tweederde van de Nederlanders positief staat tegenover orgaandonatie. Toch staat slechts een klein deel van die mensen ook daadwerkelijk als donor geregistreerd. Een wijziging van het systeem spoort deze mensen aan hun keuze vast te leggen. 

Binnen het ADR-systeem is gekozen voor een zorgvuldige aanschrijfprocedure. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder die nog geen keuze heeft gemaakt, krijgt een brief waarin gevraagd wordt een keuze vast te leggen. Die keuzes bestaan uit ‘ja’, ‘nee’, ‘mijn nabestaanden kiezen’ of ‘een specifiek derde persoon kiest’. Er wordt uitgelegd dat wanneer men niet reageert en dus niet van de keuze gebruik maakt om ‘nee’ te zeggen, er wordt uitgegaan van instemming met orgaandonatie. Indien binnen zes weken na verzending geen reactie is ontvangen, ontvangt de betrokkene een herinnering, waarbij opnieuw de consequenties van niet reageren worden uitgelegd. Weer zes weken later ontvangt de betrokkene een bevestiging van zijn registratie. De geregistreerde kan deze registratie op ieder moment eenvoudig wijzigen. Iedereen blijft dus vrij om te kiezen of hij of zij donor wordt. Maar we vinden wel dat we van mensen mogen vragen hier goed over na te denken en een keuze te maken. Want dat kan mensenlevens redden.