Zo wordt Nederland beter na corona

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Onze vrijheid, onze gezondheid, onze welvaart, ons leven. In een paar weken tijd raakte alles wat we normaal vonden ineens onbereikbaar.

Daarom schreef de D66 Tweede Kamerfractie samen met de Mr. Hans van Mierlo Stichting, ons wetenschappelijk bureau, het discussiestuk ‘Nederland beter maken’. Wat moet er gebeuren om beter uit de crisis te komen?

De crisis legt nog een fundamenteel probleem in onze samenleving bloot: de groeiende ongelijkheid tussen mensen. Wie een vaste baan heeft, heeft minder zorgen dan de flexwerker of zzp’er. Het maakt voor kinderen een wereld van verschil of je wel of niet thuis een rustige plek hebt om te leren, met ouders die je kunnen helpen met je opdrachten. Ondanks de grote inzet van ouders en leraren zal het thuisonderwijs gevolgen hebben voor de ongelijkheid tussen leerlingen.

De coronacrisis is hét moment om af te rekenen met het ‘oude normaal’. Het moment om koers te zetten naar een land waarin we opnieuw vrij, gezond en welvarend zijn. De politiek moet weer gaan leiden. Geen onhaalbare beloftes doen. Mensen niet voor de gek houden. Je kunt niet tegen mensen zeggen ‘na een gezondheidscrisis en een economische crisis zal alles weer precies worden zoals voor corona’.

Dat beter maken doen we vanuit vier uitgangspunten voor onze samenleving.

Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen, maar mensen die op achterstand staan extra kansen bieden. Waarin we iedereen vrij laten, waarin mensen die er hard voor werken ook goed mogen verdienen, maar niemand laten vallen.

De kansenongelijkheid begint al bij de jongste kinderen. Daarom moeten we meer investeren in goed en voor iedereen toegankelijk onderwijs en kinderopvang. Zonder financiële drempels.

Mensen die nu hun baan verliezen, moeten we helpen. Niet alleen
met inkomenssteun, maar ook met om- en bijscholing en het vinden van een nieuwe baan. Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om mensen een vast contract te bieden.

Juist nu moeten we investeren in betaalbare woningen, zodat iedereen verzekerd is van een dak boven zijn hoofd. Wij willen iedereen vrij laten, maar iemand is pas echt vrij als hij niet langer bang is te vallen.

We zijn na de vorige economische crisis veel te snel teruggekeerd naar het oude normaal. Het is juist belangrijk om nu de economie te stimuleren en te verbeteren. Met elkaar kunnen we bepalen waar we in investeren. Onze inzet is: de wederopbouw van de economie gebruiken om sterker en schoner uit de crisis te komen.

  1. Een internationaal natuurakkoord
  2. De vervuiler gaat meer betalen
  3. Een vliegtaks of een accijns op kerosine

Als de coronacrisis iets heeft aangetoond, is het wel dat we zonder stevige publieke sector reddeloos verloren zijn. Wij moeten beter waarderen wat waardevol is. Wie waardevol zijn.

Het moet anders. Mensen helpen die net buiten het standaardbeleid
vallen. Persoonlijk contact. Dat is misschien minder efficiënt, maar wel het juiste om te doen.

Verantwoordelijk leiderschap betekent: verder kijken dan de Nederlandse grens. Het coronavirus treft ons hard, maar treft de minder ontwikkelde delen van deze wereld nog harder. Uit solidariteit én verlicht eigenbelang helpen we andere landen.

Grensoverschrijdende problemen als klimaatverandering, belastingontwijking en migratieproblematiek kunnen we alleen samen aanpakken. Al eerder hebben Europese landen laten zien na moeilijke tijden de handen ineen te kunnen slaan. Elkaar te vertrouwen. Stappen vooruit te zetten. Dat moeten we weer doen.

Als het goed gaat met Europa, gaat het ook goed met Nederland.