Zo steunen we zzp’ers

Als zzp’er of flexwerker kan de coronacrisis een grote klap betekenen. Zelfstandigen verdienen voldoende aandacht, want dit is geen normaal ondernemersrisico.

Veel zzp’ers worden hard getroffen door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Zij hebben plotseling geen opdrachten meer.

Dit is geen gewoon ondernemersrisico. Om zzp’ers tegemoet te komen is er een speciale uitkering opgezet bij gemeenten, die binnen 4 weken moet worden toegekend voor maximaal drie maanden. De uitkering gold in eerste instantie voor de periode van 1 maart tot 31 mei, maar wordt nu met drie maanden verlengd. Deze aanvulling op het inkomen zorgt ervoor dat niemand onder het sociaal minimum terecht komt. Hierbij wordt niet gekeken naar vermogen, waardoor een veel grotere groep dan eerder recht krijgt op deze uitkering. Bij de verlenging van deze maatregel wordt wel gekeken naar het inkomen van de partner.

De coronacrisis vormt voor sommige zzp’ers een belemmering om het urencriterium voor 2020 te halen. Doordat ze minder of zelfs geen opdrachten hebben, kan dat gevolgen hebben voor hun recht op zelfstandigenaftrek. Terwijl zzp’ers die aftrekpost nu heel goed kunnen gebruiken. Juist in tijden van crisis moeten we ruimhartiger omgaan met het urencriterium. Op verzoek van D66 is daarom het urencriterium aanpast, zodat er niet naar de uren wordt gekeken over de maanden waarin het noodpakket in werking is. Dit geldt ook voor de verlenging van het noodpakket. Zo kunnen zelfstandigen ook voor de aftrek in aanmerking komen, ondanks dat ze minder uren maken.

Om ervoor te zorgen dat de kredietverlening aan bedrijven niet stilvalt zijn garantieregelingen voor het MKB verruimd en de voorwaarden versoepeld. Hier kunnen zelfstandigen ook gebruik van maken. Zo kunnen zij makkelijker krediet krijgen zodat zij sneller en simpeler bijvoorbeeld met een overbruggingskrediet de gevolgen van de coronacrisis het hoofd kunnen bieden. Voor zelfstandigen voor wie een reguliere lening geen optie is, kan er extra worden geleend bij de gemeente voor het bedrijfskapitaal. De rente op deze lening wordt verlaagd naar 2% en de voorwaarden voor terugbetaling versoepeld, er hoeft pas in 2021 worden afgelost. Ook deze maatregelen zijn verlengd voor de komende drie maanden.

Zzp’ers kunnen daarnaast ook gebruik maken van de mogelijkheid om hun voorlopige belastingaanslag te verlagen of om pas een stuk later en zonder boete belasting te betalen. Daardoor houden ze in deze lastige tijd meer geld in kas en is de kans groter dat zij deze crisis door komen.