Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 februari 2015

Wetsvoorstel regulering voor- en achterdeur coffeeshop

Wetsvoorstel regulering voor- en achterdeur coffeeshop

D66-Kamerlid Magda Berndsen diende op 26 februari een initiatiefwetsvoorstel in waarmee zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop gereguleerd wordt. D66 vindt dat de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen moet plaatsvinden.

Dit voorstel is van 26 februari 2015

Berndsen: “Het reguleren van zowel de voor- als de achterdeur is noodzakelijk. De huidige gedoogsituatie waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren is onhoudbaar. Het zorgt voor te hoge gezondheidsrisico’s, kost te veel politiecapaciteit en is een gevaar voor de algemene veiligheid.”

Terugdringen gezondheidsrisico’s

Het beperken van de gezondheidsrisico’s is een van de belangrijkste aspecten waarom D66 de teelt en verkoop wil reguleren. “Door te reguleren weten we zeker dat er geen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt of andere schadelijke stoffen worden toegevoegd. Door toezicht op het productieproces te houden, kun je waarborgen bieden voor de bescherming van de volksgezondheid van bijna een half miljoen consumenten. Ook is er in dit wetsvoorstel meer aandacht voor preventie en voorlichting,” aldus Berndsen.

Achterdeur

Dit voorstel reguleert de achterdeur, de teelt en het aanvoeren van cannabis. De teelt van cannabis en het aanvoeren daarvan blijft strafbaar, maar telers kunnen onder strikte voorwaarden een ontheffing krijgen. Hiermee kunnen zij, mits zij aan alle voorwaarden voldoen, gereguleerde cannabis telen en leveren aan coffeeshops. Berndsen: “Zolang er een grijs gebied bestaat, blijft de aanpak van illegale teelt en handel een probleem. Daarom zeg ik, maak het zwart-wit. Alle in Nederlandse coffeeshops verkochte wiet is dan gereguleerd geteelde wiet, al het andere is illegaal. Er kan geen twijfel meer bestaan. Dat is duidelijk voor de politie, voor de rechter en voor de consument.”

Voordeur

Nederland kent nu een gedoogsituatie voor coffeeshops. Dit wetsvoorstel zorgt voor een sterkere juridische grondslag dan nu het geval is. Een coffeeshop mag cannabis verkopen en een zeer beperkte voorraad in beheer hebben. In het voorstel blijft verkoop in beginsel strafbaar maar kan een coffeeshop een ontheffing krijgen. Daarnaast is er een belangrijke verandering als het gaat om de voorraad die een coffeeshop in beheer heeft. Waar die handelsvoorraad nu maximaal 500 gram mag zijn, wordt in dit voorstel ruimte geschapen voor lokaal maatwerk: de burgemeester blijft met politie en justitie verantwoordelijk voor de vaststelling van de maximaal toegestane handelsvoorraad en mag van die 500 gram afwijken. De burgemeester kan zo per geval beslissen welke toegestane omvang redelijk en reëel is.

500 miljoen euro

Het reguleren van de voor- en achterdeur levert minimaal 500 miljoen euro op. Zo wordt er 200 miljoen euro bespaard op politie en justitie, en levert het heffen van accijnzen 300 miljoen euro op. Berndsen: “We hebben nu een beleid dat niet werkt en onnodig veel capaciteit van politie en justitie kost. Minister Opstelten zou dit bijvoorbeeld in moeten zetten voor de aanpak van de zware georganiseerde criminaliteit.”

Internationale verdragen

De internationale verdragen bieden ruimte voor regulering. Er moet strafbaarstelling zijn, maar er is geen plicht tot vervolging. Verkoop en teelt blijven strafbaar, maar D66 creëert met dit wetsvoorstel een ontheffing voor een gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen.  Berndsen: “Minister Opstelten schermt keer op keer met de internationale verdragen. Die zouden verdere regulering van softdrugs in de weg staan. Maar niks is minder waar. Er is wel degelijk ruimte om softdrugs verder te reguleren.”

Politieke impasse

Bijna 40 jaar na het begin van het gedoogbeleid is nog steeds geen politieke beslissing genomen over het verder reguleren van de coffeeshops dan wel het terugdraaien van het gedoogbeleid. Lokale bestuurders hebben geprobeerd initiatieven te starten om de achterdeur van coffeeshops te regelen, maar het kabinet houdt dit tegen. D66 kiest met dit initiatief voor een doorontwikkeling van het landelijk coffeeshopbeleid. Berndsen: “Lokale bestuurders hebben het kabinet en het Parlement opgeroepen om een landelijk stelsel van gecertificeerde en gereguleerde hennepteelt in te voeren. Het kabinet luistert niet naar de burgemeesters en doet niets om de lokale problemen op te lossen. Wij geven gehoor aan de wens van de gemeenten en creëren beweging in de huidige politieke impasse.”

Wereldwijde omwenteling

Wereldwijd is er een omwenteling gaande, meer en meer landen zien in dat het decriminaliseren van softdrugs de juiste weg is. Zo hebben de Amerikaanse staten Colorado en Washington recreatief cannabisgebruik, inclusief hennepteelt, gereguleerd. De staten Oregon en Alaska hebben dit voorbeeld gevolgd. Ook Uruguay heeft de teelt, het bezit en het gebruik van cannabis gereguleerd. Mexico, Ecuador en Chili overwegen verdere regulering. In Europa kiezen landen zoals Portugal, Spanje, Tsjechië en Roemenië voor een vergelijkbare aanpak. Deze ontwikkelingen geven aan dat er ook buiten Nederland behoefte is aan verdere regulering van cannabisgebruik.