8 vragen over het D66 plan voor meer vrijheden in coronatijd

Wij deden een belangrijk voorstel om mensen veilig en verantwoord meer vrijheden te geven in coronatijd. Hier vind je de meest gestelde vragen over ons plan.

18.08.2021

Op 20 september heeft iedereen in Nederland boven de 12 de mogelijkheid gehad zich volledig te laten vaccineren. Mensen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren, kunnen een negatief testbewijs laten zien als ze naar een evenement willen. Op dit moment betaalt de overheid de tests die daarvoor nodig zijn. Wat ons betreft wordt dat, net als in andere landen, afgebouwd. Van mensen die in oktober testbewijzen nodig hebben, verwachten we een eigen bijdrage. Dat is wel zo eerlijk. Mensen die zich niet kúnnen laten vaccineren, bijvoorbeeld door medische redenen, krijgen een uitzondering.

1. Wat is precies jullie plan met sneltests en vaccineren?

Wij willen mensen veel meer mensen gratis testen en zo snel mogelijk vaccineren. Wie getest of gevaccineerd is, krijgt meer vrijheid. Met een testbewijs of vaccinatiebewijs krijg je precies dezelfde rechten. Zo kan onze samenleving veilig en verantwoord van het slot voor jong én oud. En dat is hard nodig, want naast de coronacrisis zijn er nu veel meer crises. Mensen voelen zich eenzaam, we zien depressies, eetstoornissen. Deze nieuwe fase vraagt een nieuwe aanpak. De politiek moet het nu durven.

Zo kan onze samenleving veilig en verantwoord van het slot.

  1. Na een negatieve sneltest of zelftest.
    Gratis sneltesten en zelftesten beschikbaar gesteld door de overheid.
  2. Na een vaccinatie tegen het coronavirus.
    Het vaccinatietempo op orde. Zo beschermen we kwetsbare mensen.
  3. Dezelfde vrijheden. Een negatief testbewijs of een vaccinatiebewijs geeft precies dezelfde rechten.

2. Waarom vinden jullie dit zo belangrijk?

Wetenschappers voorspellen dat we nog lang niet van het coronavirus af zijn, dat we er mee moeten leren leven. Tegelijkertijd snakt onze samenleving naar perspectief. Ondernemers raken in de knel, kinderen lopen leerachterstanden op en jongeren én ouderen voelen zich eenzaam. Daarom is daadkracht nodig, daarom wil D66 kijken naar wat wél kan. Door Nederland veilig en verantwoord van het slot te halen, kunnen we deze schaduwcrises tegengaan.

3. Mooi plan. Maar ben je niet te vroeg?

We komen nu in een nieuwe fase van de crisisaanpak. Rutte en De Jonge hebben goed werk geleverd in de eerste fase. We zien nu in landen waar massaal getest wordt en massale vaccinatie plaatsvindt dat het virus overwonnen kan worden en mensen weer meer vrijheden terug kunnen krijgen. In Israël, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk wordt gewerkt aan dit soort plannen. De Europese Commissie komt binnenkort met een voorstel voor een vaccinatiebewijs. Wij kunnen niet achterblijven.

4. Worden jongeren niet de dupe van jullie plan?

Nee. Het is zo dat nu vooral ouderen en kwetsbaren als eerste gevaccineerd worden. Dat is goed nieuws voor hen. Wij willen massaal sneltests beschikbaar maken voor mensen. Geteste mensen met een negatieve testuitslag krijgen dezelfde vrijheden. Daardoor zijn deze vrijheden voor iedereen even snel bereikbaar.

5. Is dit wel genoeg? Moeten we vaccineren niet verplichten?

Wij denken van wel. Nederlanders laten de afgelopen tijd zien zeer bereid te zijn zich te laten testen op het virus. Zeker als de overheid sneltests en zelftests massaal gratis beschikbaar maakt helpt dat. Ook de vaccinatiebereidheid is heel hoog.

D66 is tegen een vaccinatieplicht. Vaccineren is altijd een eigen keuze.

6. Zorgt dit plan niet voor een oneerlijke situatie voor mensen?

Nee. Het zorgt juist voor een eerlijkere situatie in Nederland. Op dit moment zitten veel mensen thuis en kampen zij met mentale problemen. Dit doen we om de kwetsbaren te beschermen. Nu zij straks gevaccineerd zijn kunnen we mensen vrijheden teruggeven op een veilige manier, met een testbewijs of een vaccinatiebewijs.

Dat doen we door mensen massaal te testen op het coronavirus. Bij negatieve uitslagen kun je dan meer doen. Daarnaast willen wij deze vrijheden ook voor mensen die al gevaccineerd zijn. Omdat we het oneerlijk vinden als zij moeten wachten met leven tot de laatste prik is gezet. Op dit moment zijn de maatregelen juist een inperking op onze fundamentele vrijheden. D66 doet als eerste politieke partij juist voorstellen om onze samenleving veilig en verantwoord van het slot te halen.

7. Hoe lang moet dit blijven bestaan?

Dit is allemaal tijdelijk. Deze maatregelen zijn de manier om totdat genoeg mensen gevaccineerd zijn de samenleving veilig meer open te stellen.

Het kabinet maakt het testbewijs al vanaf 1 april beschikbaar. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat er nu moeten investeren in veel meer testcapaciteit. Ook moeten we net als Duitsland (zelf)sneltests snel goedkeuren. Zodat we deze gratis kunnen aanbieden aan mensen. Zo kunnen we al in april/mei mensen meer vrijheden geven. Het zou oneerlijk zijn deze vrijheden niet ook snel te gunnen aan mensen die zijn gevaccineerd.

8. Klinkt goed dit plan. Hoe zit het met de steun van andere partijen?

Volgens ons is dit inderdaad de manier om Nederland veilig en verantwoord van het slot te halen. Tegelijkertijd durven andere partijen nog niet te kiezen voor onze ideeën. Het is aan ons en hopelijk aan jou om anderen hiervan te overtuigen. Wij geloven dat het kan. Maar daar is wel moed en leiderschap voor nodig.

Partijdige kieswijzer

Selecteer de thema’s die jij belangrijk vindt