8 vragen over het D66 plan voor meer vrijheden in coronatijd

Wij deden een belangrijk voorstel om mensen veilig en verantwoord meer vrijheden te geven in coronatijd. Hier vind je de meest gestelde vragen over ons plan.

Wij willen mensen veel meer mensen gratis testen en zo snel mogelijk vaccineren. Wie getest of gevaccineerd is, krijgt meer vrijheid. Met een testbewijs of vaccinatiebewijs krijg je precies dezelfde rechten. Zo kan onze samenleving veilig en verantwoord van het slot voor jong én oud. En dat is hard nodig, want naast de coronacrisis zijn er nu veel meer crises. Mensen voelen zich eenzaam, we zien depressies, eetstoornissen. Deze nieuwe fase vraagt een nieuwe aanpak. De politiek moet het nu durven.

  1. Na een negatieve sneltest of zelftest.
    Gratis sneltesten en zelftesten beschikbaar gesteld door de overheid.
  2. Na een vaccinatie tegen het coronavirus.
    Het vaccinatietempo op orde. Zo beschermen we kwetsbare mensen.
  3. Dezelfde vrijheden. Een negatief testbewijs of een vaccinatiebewijs geeft precies dezelfde rechten.

Wetenschappers voorspellen dat we nog lang niet van het coronavirus af zijn, dat we er mee moeten leren leven. Tegelijkertijd snakt onze samenleving naar perspectief. Ondernemers raken in de knel, kinderen lopen leerachterstanden op en jongeren én ouderen voelen zich eenzaam. Daarom is daadkracht nodig, daarom wil D66 kijken naar wat wél kan. Door Nederland veilig en verantwoord van het slot te halen, kunnen we deze schaduwcrises tegengaan.

We komen nu in een nieuwe fase van de crisisaanpak. Rutte en De Jonge hebben goed werk geleverd in de eerste fase. We zien nu in landen waar massaal getest wordt en massale vaccinatie plaatsvindt dat het virus overwonnen kan worden en mensen weer meer vrijheden terug kunnen krijgen. In Israël, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk wordt gewerkt aan dit soort plannen. De Europese Commissie komt binnenkort met een voorstel voor een vaccinatiebewijs. Wij kunnen niet achterblijven.

Nee. Het is zo dat nu vooral ouderen en kwetsbaren als eerste gevaccineerd worden. Dat is goed nieuws voor hen. Wij willen massaal sneltests beschikbaar maken voor mensen. Geteste mensen met een negatieve testuitslag krijgen dezelfde vrijheden. Daardoor zijn deze vrijheden voor iedereen even snel bereikbaar.

Wij denken van wel. Nederlanders laten de afgelopen tijd zien zeer bereid te zijn zich te laten testen op het virus. Zeker als de overheid sneltests en zelftests massaal gratis beschikbaar maakt helpt dat. Ook de vaccinatiebereidheid is heel hoog.

In een crisis kun je niks uitsluiten, maar D66 is geen voorstander van een vaccinatieplicht. Zet alles op alles om mensen, met goede informatie, te overtuigen zich te laten vaccineren.

Nee. Het zorgt juist voor een eerlijkere situatie in Nederland. Op dit moment zitten veel mensen thuis en kampen zij met mentale problemen. Dit doen we om de kwetsbaren te beschermen. Nu zij straks gevaccineerd zijn kunnen we mensen vrijheden teruggeven op een veilige manier, met een testbewijs of een vaccinatiebewijs.

Dat doen we door mensen massaal te testen op het coronavirus. Bij negatieve uitslagen kun je dan meer doen. Daarnaast willen wij deze vrijheden ook voor mensen die al gevaccineerd zijn. Omdat we het oneerlijk vinden als zij moeten wachten met leven tot de laatste prik is gezet. Op dit moment zijn de maatregelen juist een inperking op onze fundamentele vrijheden. D66 doet als eerste politieke partij juist voorstellen om onze samenleving veilig en verantwoord van het slot te halen.

Dit is allemaal tijdelijk. Deze maatregelen zijn de manier om totdat genoeg mensen gevaccineerd zijn de samenleving veilig meer open te stellen.

Het kabinet maakt het testbewijs al vanaf 1 april beschikbaar. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat er nu moeten investeren in veel meer testcapaciteit. Ook moeten we net als Duitsland (zelf)sneltests snel goedkeuren. Zodat we deze gratis kunnen aanbieden aan mensen. Zo kunnen we al in april/mei mensen meer vrijheden geven. Het zou oneerlijk zijn deze vrijheden niet ook snel te gunnen aan mensen die zijn gevaccineerd.

Volgens ons is dit inderdaad de manier om Nederland veilig en verantwoord van het slot te halen. Tegelijkertijd durven andere partijen nog niet te kiezen voor onze ideeën. Het is aan ons en hopelijk aan jou om anderen hiervan te overtuigen. Wij geloven dat het kan. Maar daar is wel moed en leiderschap voor nodig.