Vijf vragen aan Matthijs Sienot

Na vier jaar verlaat Matthijs Sienot de Tweede Kamerfractie van D66. Hij hield zich tijdens zijn Kamerlidmaatschap bezig met klimaat en energie. Wij stelden hem vijf vragen.

25.03.2021

Beeld: D66-Kamerlid Matthijs Sienot

Het mooist vind ik op de momenten dat ik echt een duurzaam verschil kon maken vanuit de Kamer voor mensen. Bijvoorbeeld met de komst van de leasefiets waar ik me erg hard voor maakte. Net als voor de twee miljard euro extra subsidie voor zon-op-dak-projecten waardoor 6000 zonne-energieprojecten tóch door konden gaan, waarmee een hoeveelheid groene stroom wordt opgewekt die genoeg is voor 1 miljoen huishoudens.

De samenwerking met collega’s aan hetzelfde doel, bijvoorbeeld aan het klimaatakkoord, waarmee we Nederland echt in de groene stand hebben gezet. Ook de samenwerking met de D66-collega’s in Groningen zal ik missen: samen aandacht vragen en resultaten boeken. Ik denk daarbij aan het terugdraaien van de gaskraan, het verkorten van de wachtlijsten voor herstel van huizen met bevingsschade en extra geld voor een eerlijke versterking. Al doet het me ook pijn dat het nog steeds niet genoeg is: de versterking moet echt sneller, daar ligt een belangrijke opdracht voor het nieuwe kabinet.

En wat ik ook zal missen is lol trappen met mijn kamergenoot Tjeerd de Groot. Je kunt zo lachen met hem!

Wat ik heel mooi vond, was dat ik ook op nationaal niveau mijn motto bevestigd zag: het kan wel! Zo geloofde niemand dat we een CO2-heffing voor de industrie zouden krijgen, zodat de grote klimaatvervuilers ook meer gaan betalen voor hun uitstoot. Die kwam er wel!

Ook kreeg ik veel te horen dat we de klimaatdoelen niet zouden halen als we zouden stoppen met de subsidie op biomassa. Maar de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving van ons verkiezingsprogramma laat zien dat we zelfs nog veel meer klimaatwinst kunnen halen dan is afgesproken in het klimaatakkoord, ook al stoppen we volgend jaar met die subsidies.

Als er wordt gezegd: het kan niet, is het vaak een kwestie van niet willen. Leg je er dus niet te snel bij neer als wordt gezegd dat iets ‘niet realistisch is’. Als je gelooft dat het kan, zit je in de politiek om het waar te maken.

Toen ik eind 2009 als zelfstandig ondernemer begon met de website hetkanwel.nl over groener, eerlijker en leuker leven, reisde ik naar Kopenhagen waar de klimaattop plaatsvond. Die top mislukte, waardoor iedereen in mineurstemming weer naar huis ging. Ik had toen nooit gedacht dat ik negen jaar later als eerste spreker, namens regeringspartij D66, het woord zou voeren bij de behandeling van een Nederlandse Klimaatwet. Maar het kon wel!

In de Kamer heb ik me er hard voor gemaakt dat de groene keuze de logische keuze wordt: goedkoop en makkelijk voor iedereen. Die missie zet ik nu graag voort. Niet meer op het Binnenhof, maar er zijn genoeg andere plekken waar dit ook kan. De komende tijd ga ik ontdekken bij welke organisatie ik dat met net zoveel passie kan doen als in de Tweede Kamer.

Matthijs Sienot d-bunked alle onzin over kernenergie.

Beeld: D66-Kamerlid Matthijs Sienot D-bunked de fabels over kernenergie.