Vierstrijd tussen D66, VVD, CDA en PVV

Er staat veel op het spel voor Nederland. Vier partijen strijden om wie de sleutel in handen krijgt: D66, VVD, CDA en PVV.

Deze verkiezingen gaan over belangrijke beslissingen voor de richting van ons land en over welk leiderschap daarbij hoort. Kiezen we voor stilstand of vooruitgang? Nu echt keuzes maken voor het klimaat en het onderwijs, of blijven we doormodderen? Er valt op 15, 16 en 17 maart echt iets te kiezen. 

Beeld: Bij de Tweede Kamerverkiezingen valt er duidelijk iets te kiezen.

Het is tijd voor leiderschap dat keuzes maakt. Voor de kansen van onze kinderen. Voor de aanpak van de klimaatcrisis en voor de bouw van een miljoen woningen. Bovendien kiezen wij voor het veilig en verantwoord openen van onze samenleving met test- en vaccinatiebewijzen. Zo krijgen mensen meer vrijheden en dat is hard nodig in deze moeilijke coronatijd.

De kansencrisis woekert voort. D66 wil daarom flink investeren in het onderwijs, in meer salaris voor leraren, kleinere klassen en een nieuwe studiebeurs. Rutte zegt juist dat geld niet de oplossing is voor het onderwijs. De VVD maakt er structureel maar liefst 0 euro voor vrij. Terwijl meer geld juist zorgt voor meer ruimte voor leraren en jongeren om zich te ontwikkelen. Het onderwijs verdient nieuw leiderschap.

Beeld: D66 investeert maar liefst 10 miljard structureel in onderwijs. Dat is veel meer dan andere grote partijen.

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van deze tijd. Het is nu of nooit. Bovendien is het terugdringen van CO2-uitstoot een enorme kans voor de economie! We willen dat Nederland vooroploopt in Europa en de wereld, dat zorgt voor banen op Nederlandse bodem. Wij halen de klimaatdoelen. Natuurlijk. De andere partijen hebben grote woorden, maar de daden missen (volledig).

Beeld: D66 haalt haar eigen en de Europese klimaatdoelen. Daarmee laat ze leiderschap zien. Andere grote partijen doen dat niet.

Beeld: D66 kiest voor meer natuur in Nederland. Daarvoor moet je politieke keuzes maken.

In een vrij land moet je helemaal/zichtbaar jezelf kunnen zijn. En moeten minderheden zich beschermd voelen door de overheid. Door de rechter. D66 staat voor een sterke rechtsstaat. Onze plannen doorstaan dan ook glansrijk de rechtsstatelijkheidstoets. CDA, VVD en PVV doen helaas ook voorstellen die de rechtsstaat verzwakken of hebben plannen die in strijd zijn met onze rechtsstaat. Dat is absoluut niet wat in deze tijd nodig is. Een zwakke rechtsstaat zorgt uiteindelijk voor een onveilig land.

Beeld: De Orde van Advocaten vergeleek de verkiezingsprogramma’s van partijen. D66 beschermt en versterkt de rechtsstaat. Andere grote partijen verzwakken de rechtsstaat.

D66 toont ook leiderschap op tal van andere terreinen. Zo letten we goed op de schatkist en kiezen we volmondig voor Europa. Hieronder zie je nog een aantal vergelijkingen.

Beeld: Als enige grote partij kiest D66 volmondig voor Europa. D66 wil bijvoorbeeld samenwerken met andere Europese landen om klimaatverandering aan te pakken.

Beeld: D66 is ambitieus, maar we letten ook op de kosten. We bewaken de schatkist. Dat is leiderschap.

Beeld: Leiderschap is ook kiezen voor kunst en cultuur. D66 loopt hierin voorop.

Beeld: D66 staat voor leiderschap dat omkijkt naar mensen. Dus ook mensen elders in de wereld. Als minister heeft Sigrid Kaag ontwikkelingssamenwerking versterkt. Daar gaan we mee door. D66 kiest als enige grote partij wel voor ontwikkelingssamenwerking.