Kansengelijkheid -Wonen

Het tekort aan betaalbare woningen neemt toe. Dit is vooral problematisch voor lage en middeninkomens. Koopwoningen zijn steeds minder bereikbaar. Huur in de vrije sector wordt duurder. En de wachtlijsten voor sociale huur lopen op. Woningnood is een katalysator van kansenongelijkheid. Lagere inkomens wonen vaker in probleemwijken. Ze hebben sneller huurachterstand. En komen daardoor in geldnood. Zorgen om wonen en geld raken aan de bestaanszekerheid van mensen. Ze dragen bij aan gezondheids- problemen en ondermijnen kansen op werk.

In 2018 was 10 procent van alle koopwoningen financierbaar met een modaal inkomen. De stijgende prijzen van de afgelopen jaren versterken dit. In 2016 was in Rotterdam 50 procent van de huizen toegankelijk met een modaal inkomen, in 2018 nog maar 11 procent. Dynamis (2018), Sprekende Cijfers Woningmarkten, Q3.

Bijna de helft van lage middeninkomens kan de huur op de vrije sector niet betalen. PBL (2017), Middeninkomens op de woningmarkt, p. 17.

Wachttijden voor sociale huurwoningen nemen in het hele land toe. Met name in grote steden als Utrecht en Amsterdam, van 7 tot ruim 8 jaar. Maar ook in Hengelo, van 3,5 naar bijna 5 jaar. RIGO (2016), Wachten, zoeken, vinden.

Meer informatie? Lees de publicatie Kansengelijkheid is toe aan herkansing. Deze is te downloaden als pdf of bestel hem in onze webshop voor €9,95.