Kansengelijkheid – Onderwijs

Achtergrond speelt een grote rol bij de kansen van leerlingen. Zowel op school als later op de arbeidsmarkt. Wie ouders heeft met laag opleidingsniveau of een migratieafkomst krijgt een lager schooladvies. En kan dat later lastig compenseren. Dit draagt bij aan segregatie. Vaak zitten leerlingen met dezelfde achtergronden bij elkaar. Het is lastig achterstanden te overwinnen. Zoals het onderwijs nu is ingericht, versterkt het ongelijkheden dan dat het ze opheft.

De doorstroom naar hoger onderwijs is afgenomen. Vooral bij leerlingen met ouders op mbo 1-niveau daalde de doorstroom, van ruim65 procent in 2008 naar krap 55 procent in 2016. Onderwijsinspectie (2017), De Staat van het Onderwijs 2015/2016, p. 25.

De werkloosheid onder mbo’ers met een niet- westerse migratieachtergrond groeit vergeleken met mbo’ers met Nederlandse achtergrond. Het verschil liep op van 4,7 procent in 2001 tot 11,5 procent in 2015. Onderwijsinspectie (2017), De Staat van het Onderwijs 2015/2016, p. 24.

Het percentage voortijdig schoolverlaters is 2 keer groter bij leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond dan bij leerlingen met Nederlandse achtergrond. CBS statline (2018), Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort.

Meer informatie? Lees de publicatie Kansengelijkheid is toe aan herkansing. Deze is te downloaden als pdf of bestel hem in onze webshop voor €9,95.