Kansengelijkheid -Geld

Het aantal mensen met serieuze geldproblemen of risico daarop is de laatste jaren toegenomen. Wie eenmaal in geldnood zit, komt daar niet gemakkelijk uit. Langdurige armoede neemt toe. Problematische schulden komen vooral voor onder mensen zonder startkwalificatie, met migratieachtergrond en/of laaggeletterdheid. Bij lage en middeninkomens valt op dat er vaak weinig reserves zijn om plotseling uitgaven mee op te vangen. Dat betekent ook minder investeringsmogelijkheden in scholing en werk.

1 op de 9 kinderen leeft in armoede. Het risico op langdurige armoede is toegenomen, van 2,7 procent in 2014 naar 3,3 procent in 2017. Dat zijn 1 op de 30 huishoudens die meer dan 4 jaar een laag inkomen hebben. SCP (2018), Armoede in kaart.

1 op de 5 Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden of loopt daar risico op. Panteia (2015), Huishoudens in de rode cijfers, p. 22

Bijna de helft van de mensen met schuldenproblematiek zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. In totaal zijn in Nederland 1 op de 6 mensen laaggeletterd. Binnenlandsbestuur (april 2018), Laaggeletterden vaak in de schulden. Stichting Lezen en Schrijven i.s.m. Universiteit Maastricht (2018). Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid.

Meer informatie? Lees de publicatie Kansengelijkheid is toe aan herkansing. Deze is te downloaden als pdf of bestel hem in onze webshop voor €9,95.