Boeklancering ‘Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid’

Woensdagmiddag 3 februari vanaf 13.15 uur, live vanuit Studio Hoogtij in Amsterdam, lanceert de Van Mierlo Stichting het boek Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid: Een programma van urgentie voor arbeid, technologie, wonen, onderwijs & democratie in een nieuwe tijd. Het boek bevat 20 essays over de grote maatschappelijke uitdagingen van de jaren 2020.

Samenstellers Coen Brummer en Afke Groen gaan in gesprek met de auteurs over thema’s als de invloed van onze leefomgeving op sociale rechtvaardigheid en de gevolgen van digitalisering. Met onder andere:

Jasper Zuure (Raad voor Openbaar Bestuur)
over democratie in een tijd van digitale platforms

Sanne Akerboom (Universiteit Utrecht)
over een rechtvaardige energietransitie

Djurre Das (Rathenau Instituut)
over het belang van menswaardig werk na de digitale transitie

Het programma zal via YouTube Live te volgen zijn. De link naar het evenement volgt binnenkort.

De kabinetten van de jaren 2020 staan voor een grote opgave. Scheidslijnen in de samenleving worden steeds scherper: tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden, jong en oud, rijk en arm. Een giftige mix, in een tijd waarin automatisering, algoritmes en big data voor grote veranderingen zorgen. De gevolgen van de Covid-19 pandemie zullen zich nog jaren laten voelen, en klimaatverandering en energietransitie hebben grote invloed op onze manier van leven. Als we niet ingrijpen, groeit de ongelijkheid. En dat gaat ten koste van de vrijheid van mensen.

Nederland worstelt niet voor het eerst met de gevolgen van een nieuwe tijd. In 1897 trad het ‘kabinet der sociale rechtvaardigheid’ van Nicolaas Pierson aan, na decennia van schrijnende ongelijkheid door industrialisering en verstedelijking. Met een ‘programma van urgentie’ maakte dit kabinet in vier jaar tijd goed wat vele jaren was blijven liggen. Het bracht Nederland een Woningwet, een Leerplichtwet, een Ongevallenwet en een Gezondheidswet.

In dit boek buigen de auteurs zich over de vraag: wat moet een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid beslist doen om Nederland klaar te maken voor de toekomst?

Het boek is hier te bestellen. Meld je nu aan! Bij dit evenement bepaal je zelf wat je betaalt (meer informatie over doneren aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting vind je hier).