Van Mierlo Academieweekend

Dit jaar staat het Academieweekend in het teken van sociaal-liberalisme en de democratische rechtsstaat. Academici en politici gaan met jou in gesprek over de grote vragen: Waarom is de democratische rechtsstaat zo’n onlosmakelijk onderdeel van het sociaal-liberale gedachtegoed? Staat de democratische rechtsstaat inderdaad onder druk? Functioneren macht en tegenmacht nog naar behoren? Kan de burger er nog op vertrouwen dat diens rechten beschermd zijn?

Programma

Nienke Venema is directeur-bestuurder van Stichting Democratie en Media. Daarnaast is ze co-host bij de podcast Radio Rechtsstaat. Hierin probeert ze de luisteraar ervan te overtuigen dat de rechtsstaat iedereen aangaat. Op het academieweekend zal ze een introductie in de democratische rechtsstaat geven.

Prof. dr. Frank Hendriks is hoogleraar vergelijkende bestuurskunde en onderzoeksdirecteur aan Tilburg University. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de kwaliteit, het functioneren, en het transformeren van het democratisch bestuur. Op het academieweekend zal hij met Eva van Vugt in gesprek gaan over directe en representatieve democratie.

Dr. Eva van Vugt is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Onlangs promoveerde ze aan Tilburg University op de veranderingen in betekenis van artikel 50 Grondwet – het artikel over volksvertegenwoordiging – tussen 1813 en 1983. Op het academieweekend zal ze met Frank Hendriks in gesprek gaan over directe en representatieve democratie.

Dr. Afke Groen is wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Eerder werkte ze als promovenda en docent aan de Universiteit Maastricht en het Duitsland Instituut Amsterdam, waar ze haar proefschrift over informele, transnationale contacten tussen nationale partijen in de EU afrondde. Op het academieweekend geeft ze een workshop over de EU en de democratische rechtsstaat.

Mr. dr. Reijer Passchier is universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich onder andere op het effect van digitalisering op de rechtsstaat. Begin dit jaar kwam zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtsstaat uit, over verschuivende overheidsmacht, Big Tech en de noodzaak van constitutioneel onderhoud. Zijn bijdrage op het academieweekend zal inzoomen op het spanningsveld tussen Big Tech en de democratische rechtsstaat.

Prof. dr. Sarah de Lange is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar huidige onderzoek richt zich op generatieverschillen in determinanten van partijkeuze. Op het academieweekend zal ze het bestaansrecht van politieke partijen binnen de democratische rechtsstaat uitdiepen.

Joost Sneller is sinds oktober 2017 Tweede Kamerlid namens D66. Democratische vernieuwing is een van zijn portefeuilles in de Kamer. Op het academieweekend zal hij met de deelnemers in gesprek gaan over de toekomst van de democratische rechtsstaat.

Coen Brummer is directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Van zijn hand verscheen in 2019 het essay Wat is sociaal-liberalisme? Hij was onder meer mede-samensteller van de boeken De canon van het sociaal-liberalisme en Naar en nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Brummer is tevens verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij een proefschrift schrijft over minister van Binnenlandse Zaken en Tweede Kamerlid Samuel van Houten. Op het academieweekend verzorgt hij een cursus sociaal-liberalisme.