Verenigingsadviseur

Het Landelijk Bureau D66 zoekt per 1 augustus of zoveel eerder als mogelijk is, een nieuwe verenigingsadviseur. We bieden een functie van 32 tot 38 uur per week voor iemand met minimaal vier jaar werkervaring waarin je met alle facetten die de vereniging D66 heeft, in aanraking komt.

Functieomschrijving

We zoeken een behendige verbinder die contacten onderhoudt en adviseert. Daarnaast zoeken we iemand die zelfstandig projecten kan initiëren en deze ook kan trekken, en parallel daaraan snel kan schakelen met de diverse betrokkenen binnen onze vereniging (zoals de lokale en regionale afdelingen en fracties, het Landelijk Bestuur, en de verschillende clusters binnen het Landelijk Bureau). 
 
Door je eigen kennis van D66, ervaring en houding ben je een integere en geaccepteerde gesprekspartner binnen de partij. Je kan goed zelfstandig zaken uitdenken én ze vervolgens ook doen. Je haalt voldoening uit het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden. Ook bij tegengestelde belangen lukt het je om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Je signaleert vroegtijdig de opmaat naar conflicten en bezit de vaardigheid om daarop te anticiperen en problemen te voorkomen óf snel en diplomatiek op te lossen. Je hebt daarom bij voorkeur ervaring met het voeren van uitdagende gesprekken en staat open voor feedback daarop. 
 
Afdelingsbesturen en vrijwilligers kun je inhoudelijk en persoonlijk begeleiden, waarbij je hen helpt in de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je bent iemand die actief een netwerk bouwt en onderhoudt met alle bestuurslagen binnen D66. Je legt daarbij gemakkelijk contacten en je bent benaderbaar. Tegelijkertijd ben je in staat om discreet en zo nodig in vertrouwelijkheid te werken.

Wat verwachten wij van onze nieuwe collega?

2024 en 2025 staan voor een groot deel in het teken van het strategisch klaarmaken van de vereniging voor komende verkiezingen en de toekomst, waarbij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 de eerste zullen zijn. Dit doe je uiteraard niet alleen, maar samen met de afdelings- en regiobesturen. Veel contacten, communicatie en processen met de vereniging lopen via de verenigingsadviseurs.

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de grote afdelingsbesturen en voor de regiobesturen bij vragen of problemen;
 • Issues binnen de vereniging benader je op een integere wijze en los je daar waar mogelijk op;
 • Je vertaalt het beleid van het Landelijk Bestuur naar acties op regionaal en lokaal niveau;
 • Je verbindt de verschillende besturen om de organisatiekracht van de vereniging te professionaliseren en de verstevigen;
 • Je pakt signalen in de vereniging op en legt die in overleg met je collega-adviseur neer bij de juiste persoon;
 • Je leidt soms zelf (deel)projecten. Je werkt dan nauw samen met de managers en of medewerkers van de overige clusters;
 • Je vindt het leuk om (politieke) bijeenkomsten voor de vereniging te organiseren.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Politieke sensitiviteit
 • Coachen
 • Flexibiliteit
 • Onderhandelen
 • Netwerkgerichtheid
 • Verbinden
 • Resultaatgerichtheid
 • Procesvaardigheden; snel kunnen schakelen tussen inhoud, procedure, proces en  gevoel.

Persoonlijke kwaliteiten:

 • HBO of WO denk-/werkniveau;
 • Minimaal drie jaar werkervaring;
 • Kennis en affiniteit met het D66-gedachtegoed;
 • Bij voorkeur kennis van de politieke vereniging D66;
 • Bij voorkeur heb je (enige) ervaring met mediation.

Aanvullend beschik je in ieder geval over de volgende kenmerken:

 • Groot relativeringsvermogen;
 • Rust en geduld;
 • Kunnen omgaan met weerstand en kritiek en deze niet persoonlijk opnemen;
 • Goed in timemanagement;
 • Empathie;
 • In brede zin duidelijk en respectvol grenzen kunnen aangeven (tijd, gedrag, procedures).

Plaats in de organisatie

De Vereniging Politieke Partij Democraten 66 heeft haar landelijke partijbureau (“Landelijk Bureau”) in Den Haag. Dit bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische ondersteuning van de vereniging, de leden en het Landelijk Bestuur. Het strategisch beleid van D66 wordt vastgesteld door het Landelijk Bestuur en de leden van de vereniging op het congres. 
 
Het Landelijk Bureau is ingedeeld in vier clusters en telt zo’n 25 medewerkers en stagiairs. De verenigingsadviseur valt in het cluster Vereniging & Talentontwikkeling met aan het hoofd een manager. Dit cluster telt zeven medewerkers en valt bestuurlijk onder het Landelijk Bestuurslid Vereniging & Talentontwikkeling. Je werkt nauw samen met dit bestuurslid, je manager en je collega verenigingsadviseur voor de algehele strategie en aanpak. En je spart natuurlijk regelmatig met je collega’s in het cluster als het gaat om de processen en talentontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32-38 uur per week, vanaf 1 augustus (eerder beginnen is mogelijk) aanstaande. In eerste instantie bieden we een dienstverband van een jaar, met uitzicht op verlenging. De standplaats is het Landelijk Bureau in Den Haag, waarbij we de mogelijkheid bieden voor 1 à 2 dagen thuis te werken. 
 
Specifiek voor deze functie is dat je, zeker in de periodes van piekbelasting (die regelmatig rond verkiezingen voorkomen) ook ’s avonds en in weekenden bereikbaar dan wel ergens aanwezig moet zijn. We vragen hiervoor dus een behoorlijke mate van flexibiliteit. 
 
De functie is ingeschaald in schaal 10 van de schalen van de BBRA (exacte trede afhankelijk van je werkervaring). Het Landelijk Bureau kent verder 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding op basis van OV en een pensioenregeling. Er kan een aanloopschaal gehanteerd worden. Omdat je uit hoofde van je functie veel moet reizen ontvang je een NS Business Card OV 2e klas). We bieden, in goed overleg, ruimte voor een (relevante) opleiding in het kader van je persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. 
 
Je werkt in een karakteristiek pand, waar met betrokken en enthousiaste collega’s hard wordt gewerkt, en waar zeker ook veel wordt gelachen.

Heb je vragen of interesse?

Voor vragen kan Sharnice Trinidad, Verenigingsadviseur, worden benaderd, via 0651754898 of Robert Zuidbroek, manager Vereniging & Talentontwikkeling via 0645030504.  
 
Solliciteren kan tot en met maandag 20 mei 2024, door een motivatiebrief en CV te sturen naar het Landelijk Bureau t.a.v. Heleen Menger, HR-adviseur, via [email protected]
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 en 28 mei (data onder voorbehoud). Een beknopte online screening (zoekopdracht met Google) en een VOG-verklaring maken onderdeel uit van de procedure.

Alle sollicitaties worden op dezelfde manier en inhoudelijk behandeld, waarbij we verder kijken dan de (geldigheid) van diploma’s of het aantal jaar werkervaring. Wil je ons vertellen hoe deze vacature inclusiever kan? We horen je graag.