Lid Permanente Programmacommissie

De Permanente Programma Commissie (PPC) is de bestuurscommissie binnen D66 verantwoordelijk voor het ontwerp van de concept-verkiezingsprogramma’s van D66 op landelijk en Europees niveau. Op basis van kennisvergaring en gesprekken met deskundigen binnen en buiten de partij formuleert de PPC bredere posities, scherpe standpunten en concrete beleidsvoorstellen. Ook buiten verkiezingsperiodes richt de PPC zich op die onderwerpen die een vernieuwd of nieuw D66-verhaal nodig hebben. Zo werkt de PPC continu aan de bouwstenen voor concept-verkiezingsprogramma’s.
 
De PPC bestaat uit vier tot vijf leden, en daarnaast uit de voorzitter, de ambtelijk secretaris, de politiek secretaris van de Tweede Kamerfractie en de directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

Leden van de PPC

  • Hebben een scherpe en vlotte pen.
  • Hebben gevoel voor politiek, en een goed oog voor de belangrijke maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en de nabije toekomst.
  • Kunnen vanuit het gedachtegoed van D66 inhoudelijke voorstellen formuleren voor beleid, ook buiten de gebaande paden.
  • Kunnen hun inhoudelijke kennis en ervaring inzetten om bij te dragen aan de formulering van de concept-verkiezingsprogramma’s, én zijn in staat om zich te verdiepen in andere onderwerpen.
  • Kunnen de nodige tijd en energie steken in het schrijven van concept-verkiezingsprogramma’s, en de voorbereidende stukken en tussentijdse producten daarvoor.
  • Zijn bekend met D66 en de verschillende organen binnen de partij, en weten daarbinnen draagvlak te organiseren voor de standpunten van de PPC.
  • Zijn bereid om ook zelf bijeenkomsten en gesprekken te organiseren ten behoeve van het bepalen van standpunten.

Tijdsinvestering

Lid van de PPC is een onbetaalde, vrijwillige functie. Over het algemeen besteden leden wekelijks een dagdeel aan de PPC; in de aanloop naar verkiezingen is de tijdsinvestering groter. Dit omvat vergaderingen, eigen kennisvergaring en het schrijven van tussentijdse producten en concept-verkiezingsprogramma’s. De PPC vergadert maandelijks online en eens in de zes weken fysiek in Den Haag.

Heb je vragen of interesse?

Voor vragen over de functie kan Martijn Visser, secretaris van de Permanente Programmacommissie, worden benaderd via [email protected]
 
Solliciteren kan tot en met 20 juni 2024, door een motivatiebrief, CV en een voorbeeld van geschreven werk te sturen gericht aan Fleur Gräper-van Koolwijk (voorzitter PPC) via [email protected]
 
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 1 juli 2024.