Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 juni 2018

Trots op brede steun Klimaatwet

D66 wil de opwarming van de aarde tegengaan. Daarom presenteren de Democraten vandaag samen met zes andere partijen de Klimaatwet. D66 is er trots op dat ze het voor elkaar hebben gekregen dat de Klimaatwet nog ambitieuzer is dan het regeerakkoord.

D66-leider Alexander Pechtold: “D66 schroeft de klimaatambities flink op. We hadden al het groenste regeerakkoord ooit. Nu leggen we onze ambitieuze doelen wettelijk vast in een klimaatwet. Het klimaat wacht niet op een kabinet van alleen maar groene, progressieve partijen. Door samenwerking met zes andere partijen verbinden we links tot rechts. Dat is hard nodig om de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Samen werken aan oplossingen

Met de Klimaatwet worden de doelstellingen voor het beperken van broeikasgassen wettelijk vastgelegd. Binnenkort worden ook de plannen voor het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over welke maatregelen worden genomen om de uitstoot van CO2 te beperken. D66 Tweede Kamerlid en klimaatwoordvoerder Rob Jetten: “We sluiten de kolencentrales, zetten vol in op schone energie, blijven we in beweging met de trein, fiets en de elektrische auto en we gaan van het Gronings gas af. We zetten het groenste regeerakkoord ooit om in daden. Naast de brede steun in politiek Den Haag willen we samen met ondernemers en natuur- en milieuorganisaties werken aan de concrete oplossingen. We hebben een gezamenlijk doel en daar hebben we elkaar hard voor nodig.”

Langetermijndoelen

De Klimaatwet wordt ondertekend door regeringspartijen D66, VVD,CDA, ChristenUnie en de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP. Deze partijen hebben samen een ruime meerderheid met 113 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Het tussendoel is dat er in 2030 49% minder broeikasgassen wordt uitgestoten dan in 1990. Dat doel kan nog worden opgehoogd naar een reductie van 55%. In 2050 is de uitstoot van broeikasgassen met 95 procent teruggebracht.

De hele Klimaatwet leest u hier.

Thema

Klimaat, natuur & milieu

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Lees meer