D66 krijgt het voor elkaar

Digitalisering

Wat D66 betreft wordt Nederland digitale koploper van Europa.  Om dit waar te maken moet Nederland nieuwe technologie radicaal omarmen. Het internet biedt kansen en gemak. Tegelijkertijd moeten we onze privacy beschermen, zorgvuldig omgaan met het internet en alle beschikbare data. We maken Nederland gevechtsklaar om cybercrime te voorkomen en aan te pakken. Alleen dan kan iedereen optimaal profiteren van alles wat technologie en het internet ons te bieden heeft.

Daarom wordt meer geld geïnvesteerd in onderzoek, innovatie in digitale technologie en cybersecurity. Ons innovatiebeleid wordt meer op digitalisering gericht.

De D66-initiatiefnota ‘Internet der Dingen’ wordt volledig uitgevoerd. Er wordt een ambitieuze cybersecurity agenda opgesteld met onder meer: standaarden voor apparaten die zijn aangesloten op het internet, het stimuleren van bedrijven om veiligere software te maken via software aansprakelijkheid, het stimuleren van cybersecurity onderzoek en het verbeteren van voorlichtingscampagnes op het gebied van cyberhygiëne. Digitale Vaardigheden worden onderdeel van het curriculum in het onderwijs

De Wet op de Inlichtingen en –Veiligheidsdiensten (WIV) wordt zo uitgevoerd dat er geen sprake zal zijn van een sleepnet. Daarvoor wordt het toezicht versterkt. De evaluatie wordt vervroegd en zo nodig worden er extra waarborgen in de wet opgenomen.

De Wet Computercriminaliteit III (hackwet) wordt aangepast. De politie koopt geen hacksoftware in voor algemeen gebruik en gebruikt in principe geen hacktechnieken die onze cybersecurity verslechteren. Alleen in specifieke strafzaken mag de politie hacksoftware inkopen.

Er komt meer geld voor cybersecurity. Specifiek voor het Team High Tech Crime van de politie en het Nationaal Cyber Security Centrum. De overheid erkent het belang van sterke encryptie en zal bedrijven of organisaties niet vragen encryptie af te zwakken.

We investeren meer in de Autoriteit persoonsgegevens. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt gevraagd een speciaal team op te richten op het gebied van digitale mededinging. We zorgen ervoor dat de dienstverlening door de overheid vaker en veilig via internet kan. Ondernemers krijgen meer ruimte om te experimenteren met innovaties als drones en zelfrijdende auto’s.

Bereikbaarheid

Dierenwelzijn & Natuur

Democratische rechtstaat

Digitalisering

Economie versterken

Inkomen & Financiën

Integratie & Migratie

Klimaat

Nederland in de wereld

Onderwijs

Vrijzinnigheid

Werk

Wonen