Studiebeurzen. Hoe zit het nu precies?

Het leenstelsel, de nieuwe basisbeurs en de pechgeneratie zijn veelbesproken onderwerpen. Vanaf komend collegejaar (2023/2024) komt er een nieuwe studiebeurs. Hier lees je alles er over.

06.06.2023

De nieuwe basisbeurs is een feit. Ook de Senaat stemde unaniem voor dit plan van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Een belangrijke verandering voor veel studenten, want zo maken zij minder studieschuld. 

21.02.2023

Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er komend collegejaar (2023-2024) al een einde aan het leenstelsel. De basisbeurs komt weer terug. Unaniem stemde het parlement voor dit wetsvoorstel van Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. De wet moet nog worden behandeld door de Eerste Kamer, maar kan gezien de brede steun ook hier op instemming rekenen.

Jongeren voelen steeds meer druk van onze prestatiemaatschappij. Ze willen een vaste baan, een betaalbaar huis en het beste CV. Toch is dat niet het geval. Veel jongeren ervaren stress en onzekerheid. En belangrijker: ze bouwen een schuld op. Er is kritiek op het leenstelsel. Vooral kritiek vanuit studenten zelf. Er is een stapel uitdagingen voor deze groep, zoals een vaste baan vinden en een huis.

In het nieuwe coalitieakkoord hebben we afgesproken een nieuwe basisbeurs voor studenten te introduceren. Ook komt er een vorm van tegemoetkoming voor studenten die onder het sociaal leenstelsel vallen. Op deze pagina lees je meer.

Vragen over de nieuwe studiebeurs

Het vorige kabinet investeerde fors in onderwijs. Toch vielen sommige studenten buiten de boot. Daarom doet deze coalitie er een grote schep bovenop. Met een basisbeurs voor iedereen en een versoepeling van het bindend studieadvies. Zodat studenten zich weer kunnen gaan richten op hun studie, hun ontwikkeling en alles wat daar bij komt kijken.

Vragen over de invoering van het sociaal leenstelsel

Vragen over de tegemoetkoming uit het coalitieakkoord

Voor veel mensen is de studententijd een prachtige tijd. Maar tegenwoordig is student zijn lang niet altijd makkelijk. De een maakt zich zorgen over het bindend studieadvies. De ander is vermoeid van online colleges en verlangt naar de werkgroepen op de campus. De ander worstelt met tijd: ga ik studeren of extra uren werken? Weer iemand anders zoekt een betaalbare studentenkamer of mist het samenzijn van je vereniging.

Al deze terechte zorgen leveren stress en onzekerheid op. En dan studeerde je mogelijk ook nog in de periode zonder basisbeurs. Terwijl de aanvullende beurs hoger en voor meer studenten toegankelijk was dan eerst heb je mogelijk veel geleend. Moeten lenen. Zeker ook toen je bijbaan verdween tijdens de pandemie.

Dat is natuurlijk balen. De teleurstelling en boosheid daarover nemen toe. Dat snappen we. Eerder was er een basisbeurs. En straks is er een nieuwe vorm van een studiebeurs.

In deze video alles over de plannen van D66 voor een nieuwe studiebeurs.

Beeld: In deze video meer over de plannen van D66 voor Nederland.