Tien redenen waarom je als student bij ons aan het juiste adres bent

Je studententijd is fantastisch. Binnen en buiten je studie leer je lessen die je meeneemt voor de rest van je leven. Je maakt vrienden voor het leven, bereidt jezelf voor op je eerste baan en misschien ga je wel op jezelf wonen. Makkelijk is dat niet altijd. Studenten ervaren hoge studiedruk en geldzorgen. Of ze kunnen geen studentenkamer vinden. Dat moet anders. D66 heeft de plannen om studeren zorgelozer te maken. Zodat jij je kunt focussen op je studie.

Een nieuwe studiebeurs Dankzij onderwijsminister Robbert Dijkgraaf krijgen studenten vanaf collegejaar 2023/2024 weer een basisbeurs. En meer studenten krijgen na de herinvoering een aanvullende beurs dan in het oude stelsel.

Meer info
Veel meer studentenwoningen Studenten betalen vaak een fortuin voor een bezemkast. We komen 22.000 studentenkamers tekort. Daarom willen we bijbouwen. Daarnaast moeten we creatief zijn. Veel leegstaande kantoorpanden kunnen we ombouwen tot studentenkamers.

Meer info
De kwaliteit van je studie moet goed zijn Onderwijs van goede kwaliteit is onderwijs dat het beste uit elke student haalt. Daar is blijvend geld voor nodig. Daarom deed deze coalitie de grootste onderwijsinvestering ooit.

Meer info
Een soepeler bindend studieadvies Door het bindend studieadvies te versoepelen, komt er minder verlammende druk op studenten te liggen. Minister Robbert Dijkgraaf wil het bsa versoepelen naar maximaal 30 studiepunten.

Meer info
Eerlijkere toelating en selectie Als je net gaat studeren, loop je aan tegen tal van toelatingscriteria en selectieprocedures. Terwijl je met een vwo-diploma en een bepaald vakkenpakket gewoon naar de universiteit moet kunnen. Bacheloropleidingen mogen alleen studenten selecteren als er te veel aanmeldingen voor de beschikbare plekken zijn. Bijvoorbeeld als de studie populair is of omdat de arbeidsmarkt beperkt plek biedt.
Meer kans op studeren in het buitenland Studenten leren door internationale contacten meer over de ander en zichzelf. Internationale studenten versterken de kenniseconomie. We kiezen volmondig voor internationalisering, op voorwaarde dat het kwaliteit toevoegt en niet alleen een middel is om de onderwijsfinanciering op te krikken. 
Makkelijker overstappen tussen mbo, hbo en universiteit of een tweede studie doen Het is vaak lastig om opleidingen en diploma’s te stapelen. Na een mbo stromen maar weinig studenten door naar het hbo, terwijl velen dat wel willen. Daarom stimuleren we onderwijsinstellingen overstappen tussen mbo, hbo en wo makkelijker te maken. Zo gaat geen talent verloren.

Ook maken we het makkelijker een tweede studie te volgen. We willen het instellingstarief dat je nu betaalt voor een tweede studie vervangen door het lagere wettelijk collegegeldtarief. Zo wordt ook een tweede studie makkelijker toegankelijk.
Hulp als je studie even tegenzit Het kan je zomaar gebeuren. Je studie zit even tegen of gebeurtenissen in je persoonlijk leven leiden je af van je studie. Of je kampt met mentale problemen door hoge druk. Daarom investeren we in studieadviseurs en vertrouwenspersonen op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Bovendien vinden we ook dat er meer focus moet zijn voor maatwerk en persoonlijke ontwikkeling. En minder op snelheid en standaardroutes.
Alle studenten worden gelijk behandeld We versterken de positie van de mbo-student. Er komen gelijke kansen op studentenhuisvesting, gelijke aanspraak op studentenkortingen en -voordelen, gelijke toegang tot sport en cultuur en gelijke stagevergoedingen voor mbo- en hbo-studenten in de publieke sector.
Je studieschuld eerlijk meerekenen We willen dat de werkelijke lasten van studieschulden worden gerekend bij het berekenen van de maximale hypotheek. Dat is eerlijker en vergroot de kansen op een koopwoning flink.