Studiefinanciering

27.11.2020

D66 wil studenten die tussen 2015 en 2019 zijn gaan studeren een studievoucher ter waarde van 4000 euro krijgen. Deze voucher kunnen zij ook gebruiken om een deel van hun studieschuld af te lossen. Dat hebben de leden van D66 toegevoegd aan hun verkiezingsprogramma.

03.07.2020

Iedereen die wíl studeren, moet ook kunnen studeren. Daarom stellen we voor een studiebeurs te introduceren.

23.06.2020

Wat ons betreft moeten we wel kijken naar een verbetering van het leenstelsel. De druk van de prestatiemaatschappij is nu te groot. Studenten willen na hun afstuderen een vaste baan, een betaalbaar huis en een supergoed CV. Maar wat hebben ze? Weinig zekerheid, stress en schulden. Dat is niet goed voor hun toekomst! Eerder was afgesproken om de volgende kabinetsperiode te kijken naar een verbetering van het leenstelsel. Maar die actie is niet straks nodig, nú. D66 gaat hierover samen met andere politieke partijen en het SER-jongerenplatform snel in gesprek. En voor ons staat één ding voorop: wat er ook besloten wordt, dit mag absoluut niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Het geld om het leenstelsel aan te passen, mag dus niet gehaald worden bij het geld dat is vrijgekomen door het ingevoerde stelsel.

D66 wil kwalitatief Hoger Onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen die wil studeren. D66 is voorstander van het studievoorschot, omdat hiermee de kwaliteit van het onderwijs sterk wordt verbeterd. Het geld dat met het studievoorschot vrijkomt investeren we volledig in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs: er komt elk jaar tot 1 miljard euro extra beschikbaar voor het hoger onderwijs. Dat is een gigantische extra investering. In tijden van bezuinigen komt er 20% extra geld bij. Dit is de grootste extra investering in het hoger onderwijs sinds decennia.Met het studievoorschot lenen studenten tegen een lage rente en betalen ze na hun studie terug naar draagkracht. De aanvullende beurs blijft bestaan. Daardoor blijft het hoger onderwijs toegankelijk.