Nieuwe energie voor studenten.

Uitgelicht

  • Voor studenten die onder het leenstelsel vielen, willen we de rente vastzetten op 0%.
  • De studiebeurs blijft en de verhoging van de uitwonende beurs naar €440 maken we permanent.
  • We willen dat jouw studielening niet meeteelt bij je hypotheekaanvraag.

Dit willen wij doen voor studenten.

Beeld: WeFilm

D66 investeert in de toekomst door mensen het beste onderwijs te geven. In de afgelopen periode deden we de grootste investering in het onderwijs ooit, en dat zetten we door. De tijdelijke verhoging van de uitwonende beurs voor studenten wordt permanent. En voor de groep studenten die geen basisbeurs heeft ontvangen, zetten we de rente voor hun studielening op 0%. De OV-studentenkaart wordt uitgebreid met een abonnement op de OV-fiets voor doordeweekse dagen, naast verbeterde aansluiting van het OV, onder meer met vraaggestuurd vervoer. Tegelijkertijd verlagen we de studiedruk door het bindend studieadvies te versoepelen en komt er meer aandacht voor mentaal welzijn. Mbo-studenten krijgen toegang tot de aanvullende beurs, zoals hbo en wo-studenten die ook hebben.

Er komt meer geld om studentenwoningen te bouwen en we beschermen de positie van starters op de woningmarkt door de opkoopbescherming van betaalbare koopwoningen te verlengen. En als je later kinderen krijgt, dan is de kinderopvang gratis. Deze investeringen in de toekomst doen we op een financieel verantwoordelijke manier, zodat we geen rekening doorschuiven naar een volgende generatie.

Voor studenten die onder het leenstelsel vielen, willen we de rente vastzetten op 0%.
We willen dat jouw studielening niet meeteelt bij je hypotheekaanvraag.
De studiebeurs blijft en de verhoging van de uitwonende beurs naar €440 maken we permanent.
De ov-studentenkaart breiden we uit met de ov-fiets.
We versoepelen het bindend studieadvies.
Flink meer geld voor de bouw van studentenwoningen.
Vaste huurcontracten moeten standaard zijn, ook voor studentenkamers.
Gelijke kansen voor mbo-studenten. Bij studentenhuisvesting, studentenvoordelen en toegang tot sport en cultuur.