Ouderschapsverlof dat arbeidsdeelname door vrouwen bevordert

02.10.2018

Het ouderschapsverlof wordt flink uitgebreid, van 2 dagen naar 6 weken. Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners 6 weken betaald partnerverlof.

Het kraamverlof is in Nederland gestoeld op traditionele rolopvattingen over de verdeling van werk en zorg. Vaders en meemoeders hebben in vergelijking met moeders een zeer beperkt kraamverlof/partnerverlof van één werkweek, waarvan slechts twee dagen betaald. Daarnaast is er een recht op 26 werkweken onbetaald ouderschapsverlof per kind in de leeftijd tot acht jaar. In vergelijking met de landen om ons heen is het verlof in Nederland onder de maat. In Scandinavië nemen mannen een aanzienlijk langer verlof bij de geboorte van een kind. Ook vanuit het idee dat daardoor voor een werkgever het verschil afneemt tussen het aannemen van jonge mannen en vrouwen; beiden zullen er even uit zijn als ze kinderen krijgen. Daarnaast zijn vaders en meemoeders hierdoor vanaf het begin meer betrokken bij de zorg voor hun kinderen, en de veronderstelling is dat zij daarna ook meer betrokken blijven. D66 wil dezelfde richting op. Ook omdat de eerste maanden na de geboorte individuele aandacht van dezelfde personen voor kinderen van positieve invloed is op de verdere ontwikkeling.

D66 wil dat vaders, meemoeders en adoptieouders twaalf weken ouderschapsverlof kunnen opnemen tegen 70% loon, als dit opgenomen wordt in de eerste zes maanden na de geboorte of toekenning van een adoptiekind (dat jonger is dan 12 jaar. Ouders kunnen hierdoor samen het eerste halfjaar voor hun kind zorgen. Bovendien heeft D66 ervoor gezorgd dat vrouwen ervoor kunnen kiezen om de laatste weken van het bevallingsverlof gespreid op te nemen, zodat de moeder niet direct weer fulltime aan de slag hoeft.