Iedereen beslist zelf over orgaandonatie

13.02.2018

Op 13 februari 2018 werd de Donorwet van Kamerlid Pia Dijkstra aangenomen. Het is belangrijk dat de donorwet nu zorgvuldig wordt uitgevoerd, waarbij goede voorlichting voor iedereen van grote belang is.

Iedereen kan in volledige vrijheid beslissen om wel of niet donor te worden. Wat je kiest, dat staat je vrij, maar dát je kiest wordt van je verwacht. Ondanks alle inspanningen van de overheid heeft op dit moment nog steeds 60% van de Nederlanders géén keuze gemaakt. Nabestaanden die de keuze dan voor hen moeten maken, op een zeer moeilijk en emotioneel moment, zeggen vaak ‘nee’. Het gevolg is dat ernstig zieke mensen onnodig lang moeten wachten op een nieuw orgaan of zelfs sterven. Daarom is D66 voorstander van Actieve Donor Registratie (ADR). Bij ADR wordt iedere Nederlander van 18 jaar en ouder een brief gestuurd met de vraag een keuze vast te leggen. Er wordt duidelijk uitgelegd dat wanneer je niet reageert, er wordt uitgegaan van instemming met orgaandonatie. Zes weken later volgt een herinnering, waarbij opnieuw de consequenties van niet reageren worden uitgelegd. Weer zes weken later ontvangt je een bevestiging van je registratie. Deze kan altijd en eenvoudig weer worden aangepast. Zo is straks van iedereen een eigen keuze bekend.