Maak combinatie werk en opvoeding eenvoudiger

In Nederland rust een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de opvoeding nog steeds op de schouders van vrouwen. Dit draagt bij aan de ongelijkwaardige behandeling van vrouwen op de arbeidsmarkt en de ondervertegenwoordiging van vrouwen op hoge posities. Dit raakt alle vrouwen; zij die (nog) geen kinderen hebben, zij die allang geen kleine kinderen meer hebben en zij die wel kinderen hebben en hierover uitstekende afspraken met hun partner hebben gemaakt. D66 wil dat vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen. En gelijk loon voor gelijk werk. Dit vraagt om een arbeidsmarkt en sociaal zekerheidstelsel dat gelijkwaardigheid en arbeidsparticipatie van vrouwen bevordert. Daarom heeft D66 gezorgd voor meer kinderopvangtoeslag en een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting en willen we regelingen rond ouderschapsverlof beter en gelijkwaardiger maken.

Naast financiële regelingen zijn er praktische barrières die geslecht moeten worden. Een veilige en zinvolle plek waar kinderen overdag terechtkunnen, is een belangrijke voorwaarde voor het combineren van werk en zorg. Op dit moment ervaren ouders veel problemen met de huidige schoolschema’s, doordat kinderen tussen de middag thuis moeten eten of op woensdagmiddag vrij zijn. Scholen voor kinderen van twee tot twaalf jaar met brede openingstijden en een divers dag-arrangement met cultuur en sport maken een einde aan het gesleep met kinderen. Door ruimte te bieden voor ruimere openingstijden van huisartsenpraktijken, gemeentehuizen, winkels en consultatiebureaus maken we het combineren van werk en ouderschap een stukje simpeler.