Lees voor

Nieuwe
energie voor jongeren.

Bekijk hier waarom jij moet stemmen.

Beeld: Roel Welling

D66 wil dat alle jongeren een stem hebben in hun toekomst. Zo kunnen jongeren in jongerenfora meepraten over de grote thema’s die zij belangrijk vinden, zoals het klimaat en klimaatverandering. Ook breiden we het stemrecht uit naar zestien- en zeventienjarigen. We hebben meer aandacht voor mentale gezondheid. Met werkgevers en onderwijsinstellingen maken we afspraken over werk- en studiedruk, waaronder het recht op onbereikbaarheid. Ook verhogen we het minimumjeugdloon, zodat iedereen vanaf achttien jaar recht heeft op het volledige minimumloon. We maken extra geld vrij voor gemeenten om de wachtlijsten in de jeugdzorg aan te pakken.

We investeren fors in kunst en cultuur, zodat iedereen kan genieten van diens favoriete concert en ook in Nederland mooie films en series gemaakt worden. Pop en urban krijgen een eigen plek in het cultuurbeleid. We investeren in nieuwe kunstvormen en nieuwe verhalen, type makers, verdienmodellen, creatieve praktijken en nieuwe (digitale) manieren om werk van makers bij het publiek te krijgen.

In 2040 is de Nederlandse jeugd één van de gelukkigste ter wereld. Ze zijn actief, sporten en bewegen in dorpen en wijken die zo ingericht zijn dat dat ook makkelijk en veilig kan. We halen grote sportevenementen naar Nederland, zoals het WK Voetbal in 2027.

We willen allemaal een betaalbaar en passend huis. We willen allemaal comfortabel en snel kunnen reizen door heel het land. We waarderen allemaal de natuur om in te recreëren, uit te rusten en te bewegen. Elk van deze claims op de schaarse ruimte gaat ten koste van een ander doel en van de beschikbare ruimte die overblijft. Maar nog belangrijker is dat deze claims ook veel nadelige gevolgen hebben die steeds zichtbaarder worden: milieuvervuiling, klimaatverandering, verdroging en watergebrek, verlies aan biodiversiteit en verrommeling van het landschap. Om die reden is het zaak om keuzes te maken.