Inspraak in het onderwijs

D66 wil dat leerlingen, studenten en ouders kunnen meedenken, meepraten én meebeslissen over zaken die hun school of hun studie aangaan. Het gaat immers over hun onderwijs. Meer inspraak verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is het ook belangrijk om tegenwicht te bieden aan schoolbesturen.

Instemmingsrecht

D66 heeft ervoor gezorgd dat  in het hoger onderwijs instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting komt. Studenten beslissen daardoor mee over waar het geld aan wordt besteed. Als er bijvoorbeeld op een universiteit meer behoefte is aan meer docenten of aan nieuwe huisvesting, dan kunnen studenten meebeslissen dat hierin geïnvesteerd wordt. D66 wil dat dit instemmingsrecht ook wordt ingevoerd in andere onderwijssectoren.

Ondersteuning

Om het verschil te maken tussen meebeslissen als een ‘papieren tijger’ en een sterke gesprekspartner, heeft de medezeggenschap ondersteuning nodig. D66 wil dat tegenover het werk voor de medezeggenschap een passende vergoeding staat. Daarnaast horen studenten, ouders en docenten aanspraak te kunnen maken op een zelfstandig budget voor scholing en communicatie. Het is hierbij een voorwaarde dat de medezeggenschap goed wordt ingelicht door de onderwijsbesturen. Hiervoor is een verbreed informatierecht nodig. De medezeggenschap zou zonder belemmering relevante (en soms vertrouwelijke) documenten moeten kunnen inzien.

Daarnaast wil D66 dat de landelijke geschillencommissie op aanvraag advies kan uitbrengen of helderheid  kan scheppen aan medezeggenschapsraden en besturen over bepaalde verwarrende wetsartikelen. Nu is dat alleen mogelijk als er een conflict is.

Betrokken leerlingen en studenten

In het voortgezet onderwijs ziet D66 graag op elke school een leerlingenraad om de inspraak van leerlingen te waarborgen. In het MBO en HO dient elk College van Bestuur een studentassessor in het bestuur op te nemen, die op structurele basis bij de Collegevergaderingen aanwezig is en input kan leveren.Leerlingen en studenten hebben een specifieke rol bij het evalueren van vakken en docenten. Hierbij is het van belang dat instellingen openstaan voor de feedback van deze groep ervaringsdeskundigen.