Lees voor

Wij zijn Europa en Europa zit in ons dna. De Europese Unie is onze grootste hoop voor vrede, welzijn en welvaart. Alleen samen vinden we de oplossingen voor de grootste, grenzeloze uitdagingen van deze eeuw, zoals klimaatverandering, digitalisering, migratie en groeiende ongelijkheid. Een sterke Unie betekent een sterk Nederland. Daarvoor hebben we een daadkrachtige, rechtvaardigere en democratische Unie nodig.

Onze visie op de toekomst van Europa is terug te vinden door het hele verkiezingsprogramma heen. Zo werken we in Europa samen om te zorgen dat we het eerste CO2-neutrale continent op aarde zijn en in 2050 zijn we volledig circulair. We maken van de Europese Unie een volwaardige energie-unie. Om reizen door Europa makkelijker en kortdurende vluchten overbodig te maken, leggen we een Europees netwerk van hogesnelheidstreinen aan tussen alle Europese hoofdsteden op het vaste land.

Ook nemen we meer verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid. We werken aan een volwaardige Europese defensie-industrie en vergroten de onderlinge samenwerking tussen defensie-eenheden. Ook zorgen we dat Europa strategisch onafhankelijker wordt op het gebied van de belangrijkste, schone industrieën, innovaties en investeringen.

De Europese Unie wordt een volwaardige democratie met meer invloed voor het Europees Parlement, transnationale kieslijsten en een lijsttrekker die opgaat voor voorzitter van de Europese Commissie. Veto’s in de (Europese) Raad schaffen we af. Om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan, is het hard nodig dat we informatie uitwisselen en samen optreden. D66 steunt daarom de versterking van Europol, Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie. Ook willen we dat iedereen in de Europese Unie vrij zichzelf kan zijn ongeacht waar je woont; van het opengesteld huwelijk tot het recht op veilige abortus.

Samen met de 500 miljoen inwoners op dit continent zijn wij de Europese democratie. Wat we gemeen hebben, is groter dan wat ons onderscheidt. Tegelijkertijd maakt juist onze diversiteit ons continent zo’n aangename plek om te leven. Door samen te werken, samen keuzes te maken over ons klimaat, ons welzijn en onze welvaart, en onze veiligheid, blijft dat ook in de toekomst zo.

We willen allemaal een betaalbaar en passend huis. We willen allemaal comfortabel en snel kunnen reizen door heel het land. We waarderen allemaal de natuur om in te recreëren, uit te rusten en te bewegen. Elk van deze claims op de schaarse ruimte gaat ten koste van een ander doel en van de beschikbare ruimte die overblijft. Maar nog belangrijker is dat deze claims ook veel nadelige gevolgen hebben die steeds zichtbaarder worden: milieuvervuiling, klimaatverandering, verdroging en watergebrek, verlies aan biodiversiteit en verrommeling van het landschap. Om die reden is het zaak om keuzes te maken.