Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Maatregelen omtrent veiligheid moeten doordracht en effectief zijn. De veiligheidsdiensten, de politie en inlichtingendiensten, moeten zo goed mogelijk toegerust zijn hun belangrijke taak te doen.

Politie

De politie is wat D66 betreft het instituut dat de directe veiligheid voor mensen waarborgt. Dat houdt in dat de politie goed zichtbaar is op straat, maar ook dat actief en effectief wordt omgegaan met aangiftes en meldingen. De politie moet op een laagdrempelige manier te benaderen zijn voor mensen. D66 vindt dat er wat dat betreft nog belangrijke verbeterpunten zijn binnen de politie. Zo kan het doen van aangifte vergemakkelijkt worden en ondersteund met een aangiftevolgsysteem. Daarbij moet het aantal aangiftes dat behandeld wordt sterk omhoog. Ook vindt D66 dat de pakkans door de politie moet toenemen, onder andere doordat binnen de politieorganisatie zelf, beter samengewerkt kan worden. Een belangrijke stap hierbij is volgens D66 dat de politie terug naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat. Op deze manier staat de politie dichtbij het lokale bestuur en staat het instituut op gezonde afstand van instituties als de rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Nationale Politie

Op dit moment is de politie bezig met een grootschalige reorganisatie om tot één nationale politie te komen. D66 is voorstander van de nationale politie, maar is kritisch op de manier waarop deze reorganisatie is ingezet. Door de combinatie van in hoog tempo reorganiseren én bezuinigen, weten werknemers bij de politie slecht waar ze aan toe zijn en wordt de capaciteit van de politie onvoldoende benut. Voor D66 is het belangrijk dat met de benodigde tijd en budget de reorganisatie wordt voortgezet. Daarbij is D66 voorstander voor investeringen in innovatie binnen de politie. Door een gebrek aan kennis over cyber-, georganiseerde- en financieel-economische criminaliteit is de politie nog onvoldoende uitgerust om deze (nieuwe) vormen van criminaliteit aan te pakken. Het is dus belangrijk dat in de opleiding van politieagenten hier meer aandacht aan besteed wordt en tevens de kennis van experts buiten de politie gebruik wordt gemaakt. Door bijvoorbeeld buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in te zetten, zonder dat zij beschikking hebben over geweldsmiddelen en dus hiervoor niet opgeleid hoeven te zijn, kan dit gat in de expertise opgevuld worden. Ten slotte vindt D66 dat binnen de Nationale Politie het lokale bestuur de zeggenschap krijgt die het verdient. Iedere gemeente kampt met zijn eigen unieke problemen op het gebied van criminaliteit, en lokale bestuurders weten daarom het beste hoe de politiecapaciteit ingezet moet worden om de veiligheid zo effectief mogelijk te waarborgen.

Nederlandse inlichtingendiensten (AIVD en MIVD)

D66 pleit voor een betere parlementaire controle komen op de werkzaamheden van inlichtingendiensten. Wij hebben ons recent met succes ingezet voor uitbreiding van de toezichthouder op de AIVD en MIVD, de CTIVD. Als de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een uitbreiding van bevoegdheden inhoudt, die het vermoedelijk zal hebben, dan is versterking van controle op de diensten nodig. Dat moet dan zowel bij de onafhankelijke toezichthouder gebeuren als bij het parlement.

Grensoverschrijdende criminaliteit

Criminaliteit vindt tegenwoordig niet meer alleen binnen de grenzen van Nederland plaats. Georganiseerde criminaliteit, terrorisme, drugshandel, cybercriminaliteit, financieel-economische criminaliteit en mensenhandel zijn allerlei voorbeelden waarbij de activiteiten internationaal kunnen plaatsvinden. Daarom onderstreept D66 het belang van goede Europese samenwerking in de opsporing en bestrijding van criminaliteit.  Het delen van informatie door inlichtingendiensten is daarom voor D66 een prioriteit. Nog te vaak wordt informatie over terroristen en criminele organisaties door de landen onvoldoende uitgewisseld, met het gevolg dat levensgevaarlijke personen vrij door Europa kunnen reizen. Ook voor de aanpak van mensenhandel is uitwisseling van informatie door inlichtingendiensten onmisbaar. D66 wil daarom de positie van instituties als Europol en Eurojust versterken. Daarnaast kan het strafprocesrecht van de EU-landen beter op elkaar afgestemd worden. Dit houdt in dat de regels over het verkrijgen van bewijs, opsporingsbevoegdheden en de rechten van verdachten op Europees niveau gelijk worden getrokken.

Laatst gewijzigd op 12 april 2016