Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Modern onderwijs

Vrijheid van onderwijs

D66 wil de vrijheid van onderwijs moderniseren. Ouders baseren hun schoolkeuze steeds minder op het predicaat ‘openbaar’ of ‘bijzonder’, maar juist op kwaliteit, pedagogische aanpak, fysieke afstand en sfeer van een school. Daarom staat voor D66 ‘school’ centraal, niet of ze ‘openbaar’ of ‘bijzonder’ is. D66 wil de mogelijkheid een school te stichten op andere grondslagen dan de klassieke richtingen, bijvoorbeeld op een onderwijskundige visie. En wij willen dat een tweetalige basisschool mogelijk is. Voor D66 zijn alle scholen, ongeacht hun grondslag, transparant over hun financiën en prestaties.

Flexibiliteit

D66 wil dat vakanties flexibeler kunnen worden gekozen en, waar nodig, belemmeringen wegnemen. Bij de schoolkeuze mogen de schoolkosten voor ouders geen drempel vormen. D66 wil daarom een maximum stellen aan de ouderbijdrage. Scholen moeten dan wel de mogelijkheid krijgen om op andere wijze fondsen te werven.

ICT en onderwijs

De huidige generatie jongeren groeit op in een digitale wereld. De voortschrijdende digitalisering van de samenleving raakt het onderwijs in de kern. Kinderen krijgen wat D66 betreft al op de basisschool les in Digitale Vaardigheden. Ook komen met de huidige ontwikkelingen in e-learning nieuwe vormen van onderwijs beschikbaar. D66 wil docenten hierop toerusten. Bovendien stimuleert D66 gericht onderzoek naar effectieve toepassingen van ICT in onderwijs en het delen van best practices door leraren.

Seksuele voorlichting

Autonomie en tolerantie worden bij uitstek bevorderd via onderwijs. Seksuele voorlichting hoort daarbij. Voorlichting helpt jongeren weerbaar te maken en maakt hen bekend met seksuele diversiteit. Dit draagt bij aan de acceptatie van bijvoorbeeld homoseksualiteit. Op initiatief van D66 is seksuele voorlichting op school, met aandacht voor seksuele diversiteit, daarom verplicht.

Kinderen en natuur

D66 ziet de natuur en de natuurwaarden als een van de pijlers van onze welvaart, welzijn en een duurzame groene economie. Veel mensen, vooral in de grote steden, willen meer contact met de natuur. D66 wil kinderen meer bij de natuur betrekken, bijvoorbeeld door te bevorderen dat zij in de natuur kunnen spelen.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2019