Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Hoger onderwijs

Kwaliteit in het hoger onderwijs

De kwaliteit van het hoger onderwijs moet in de volle breedte omhoog. D66 wil de aanbevelingen van de commissie Veerman uitvoeren. Universiteiten krijgen daarbij een sterke focus op fundamenteel onderzoek. Hogescholen hebben grotendeels een regionale onderwijsfunctie. Hogescholen bieden bovendien gerichte professionele masters aan en doen in samenwerking met het bedrijfsleven praktijkgericht onderzoek. D66 wil dat alle instellingen kiezen voor een scherper profiel. Zij maken hierover afspraken met de overheid. Daar wordt de financiering aan gekoppeld, zonder perverse prikkels. D66 wil meer verscheidenheid in het aanbod, zoals klassen voor uitblinkers en verkorte routes. Het HBO vormt voor D66 de top van het beroepsonderwijs en is daarmee een gelijkwaardig alternatief voor de universiteit. Het is bijvoorbeeld een aantrekkelijke keuze voor VWO’ers die willen uitmunten in een beroep. D66 pleit in het hoger onderwijs voor een clustering naar brede bacheloropleidingen, waarin meer afstudeerspecialisaties en verschillende afstudeerniveaus worden aangeboden.

Studiefinanciering

D66 wil kwalitatief Hoger Onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen die wil studeren. D66 is voorstander van het studievoorschot, omdat hiermee de kwaliteit van het onderwijs sterk wordt verbeterd. Het geld dat met het studievoorschot vrijkomt investeren we volledig in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Met het studievoorschot lenen studenten tegen een lage rente en betalen ze na hun studie terug naar draagkracht. De aanvullende beurs blijft bestaan. Daardoor blijft het hoger onderwijs toegankelijk.

D66 is voorstander van het studievoorschot, omdat:

Kwaliteit van onderwijs gaat omhoog

 • Door het studievoorschot komt er elk jaar tot 1 miljard euro extra beschikbaar voor het hoger onderwijs. Dat is een gigantische extra investering. In tijden van bezuinigen komt er 20% extra geld bij. Dit is de grootste extra investering in het hoger onderwijs sinds decennia.
 • Het extra geld wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs: minder drukke collegezalen, intensievere begeleiding van studenten en meer contacturen.
 • Er komt instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting, zodat studenten meebepalen waar het geld naar toe gaat.
 • Schakelen en doorstromen tussen MBO, HBO en universiteit wordt makkelijker. Een schakeljaar kan je vanaf 2017 tegen het reguliere collegegeld volgen, in plaats van het hogere instellingstarief.

Sociaal en toegankelijk

 • Als je voor je studie geleend hebt, dan hoef je pas vanaf een hoger inkomen te beginnen met terugbetalen. Voor elke €5000 die wordt geleend, betaal je later maximaal €18 per maand terug. Dat is voor iedereen betaalbaar.
 • De terugbetaaltermijn gaat omhoog naar maximaal 35 jaar. Nu is dat nog 15 jaar. Eerder aflossen kan altijd. Door verlenging van de terugbetaaltermijn betaal je per maand minder terug.
 • Het maximumpercentage voor aflossing gaat omlaag van 12% naar 4 % van het inkomen boven het minimumloon.
 • Studenten die hun bachelor onder het oude stelsel hebben gevolgd, en in hun master instromen in het nieuwe stelsel, mogen kiezen of zij gaan terugbetalen onder de voorwaarden van het oude of nieuwe stelsel.
 • De aanvullende beurs voor studenten met ouders die weinig kunnen bijdragen in de studiekosten, gaat omhoog.
 • De aanvullende beurs wordt niet alleen hoger, maar ook flexibeler: bij inkomensachteruitgang is de aanpassing al binnen een jaar van toepassing.
 • Je kan makkelijker met een studieschuld een hypotheek krijgen dan nu het geval is. Dat komt door de lagere maandlasten.
 • De straf op ondernemen, de bijverdiengrens, wordt afgeschaft.
 • Aflossen op eigen tempo: er kunnen tijdelijke afbetalingspauzes worden ingelast van in totaal vijf jaar. Extra aflossen kan altijd.
 • Studenten die door een functiebeperking vertraging oplopen, krijgen een kwijtschelding van €1200 bij een afgeronde hbo-bachelor of wo-master.

En…

 • Een leven lang leren wordt gestimuleerd: de leeftijdsgrens voor het collegegeldkrediet (30 jaar) wordt afgeschaft.
 • D66 wil dat studenten met hun OV-studentenkaart de hele week gratis kunnen reizen. Daarmee kunnen thuiswonende studenten makkelijker in het weekend met hun OV-studentenkaart stage lopen of tentamens maken. Bovendien ontlast het de vrijdagmiddag- en maandagochtendspits in de trein voor de andere reizigers.
 • Onlangs is het al mede door D66 mogelijk gemaakt dat ook mbo’ers onder de 18 een OV-studentenkaart krijgen. Dat scheelt deze mbo’ers gemiddeld 600 tot 700 euro per jaar.
 • Daarnaast krijgen deze studenten na hun afstuderen een voucher van €2000. Zij mogen die voucher 5 tot 10 jaar na hun afstuderen gebruiken voor bijscholing.

studievoorschot

Laatst gewijzigd op 7 juni 2019