Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Asiel en migratie

D66 wil dat het voor vluchtelingen in de periode dat zij moeten wachten op duidelijkheid, mogelijk is om te leren en te werken. Dit bevordert hun zelfstandigheid en is een goede voorbereiding op onze samenleving.

Rechten

De rechten van vluchtelingen liggen vast in internationale verdragen en Europese afspraken. Nederland moet zich hier strikt aan houden. D66 wil dat Nederland zich inzet voor het snel completeren van het Europees Asielsysteem. De nadruk moet hierbij liggen op een gelijke kans om toegelaten te worden in de Europese Unie en een eerlijke verdeling van vluchtelingen over de lidstaten. Zo voorkomen we dat lidstaten aan de grens van Europa te zwaar belast worden. Wat leidt tot illegaliteit, mensenrechtenschendingen en onzichtbare migratiestromen. Een volledige uitwerking van ons vluchtelingenplan vindt u hier.

Uitgeprocedeerde vluchtelingen

D66 is voor een degelijke opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen en vindt dan ook dat het kabinet verantwoordelijk is voor deze sobere opvang zoals de bed, bad, brood regeling. Volgens D66 is dit beter dan ze te laten zwerven in de illegaliteit. Daarbij blijft deze groep alsnog in beeld en kan er gewerkt worden aan hun terugkeer. Uit de praktijk blijkt namelijk dat terugkeer vanaf de straat niet werkt. Het onthouden van basale levensvoorzieningen mag volgens D66 niet gebruikt worden als instrument in een niet sluitend terugkeerbeleid. Verder is het zo dat gemeenten nu al geen andere mogelijkheid zien dan deze groep een sobere nachtopvang te bieden. Burgemeesters van zowel de PvdA als de VVD roepen het kabinet op om haar verantwoordelijkheid te nemen en gemeenten in staat te stellen deze opvang te bieden.

Gezinshereniging

Nederland moet in de kern een gastvrij land zijn. Niet alleen maar denken in het opleggen van beperkingen aan de komst van vluchtelingen, maar juist in termen van rechtvaardigheid en humaniteit. Dit moet leidend zijn bij gezinshereniging. D66 wil geen nieuwe obstakels voor gezinshereniging en -vorming en afschaffing van alle regels op dit punt die strijdig zijn met verdragsrechtelijke verplichtingen. De leges van verblijfsvergunningen moeten op korte termijn verlaagd worden naar een bedrag dat in verhouding staat tot de aanvraag van een paspoort. Het heffen van leges mag er niet toe leiden dat het recht op een gezinsleven beperkt wordt. Tot slot wil D66 de uitvoering van de regels voor gezinshereniging tussen lidstaten van de Europese Unie vergaand harmoniseren.

 

Laatst gewijzigd op 25 april 2017

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48