Resultaten die Nederland verder brengen

In 2021 ging D66 weer meeregeren. Wij staan niet langs de zijlijn, maar doen mee. Zoals Sigrid Kaag zei: “We doen het goed, of we doen het niet”. Hier lees je meer over de resultaten die wij behaalden.

De kloof is gedicht De loonkloof tussen leraren in het basis- en voorgezet onderwijs is eindelijk gedicht. Leraren worden zo gelijk gewaardeerd. Een belangrijke stap in de strijd tegen het lerarentekort.

Meer info
Grootste onderwijsinvestering in hoger onderwijs en wetenschap in decennia Hiermee verlagen we de werkdruk, verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten.

Meer info
Eerste leerlingen genieten van de rijke schooldag De eerste scholen zijn van start. Naast het vaste programma bieden zij ook huiswerkbegeleiding, sport of muziek. Ook krijgen kinderen in kwetsbare wijken een gratis maaltijd op school.

Meer info
Gratis schoolboeken voor mbo-studenten tot 18 jaar De studieboeken voor de vakken Nederlandse taal, rekenen en burgerschap worden gratis.

Warning: Illegal string offset ‘label’ in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/infographics/infographics.php on line 43

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/infographics/infographics.php on line 43

Notice: Undefined index: in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/components/icon/icon.php on line 33
Een nieuwe studiebeurs De nieuwe basisbeurs is een feit. Een belangrijke verandering voor veel studenten, want zo maken zij minder studieschuld. 

Meer info

Warning: Illegal string offset ‘label’ in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/infographics/infographics.php on line 43

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/infographics/infographics.php on line 43

Notice: Undefined index: in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/components/icon/icon.php on line 33
Hogere basisbeurs voor uitwonende studenten Het afgesproken bedrag voor uitwonende studenten is tijdelijk verhoogd met 165 euro, vanwege de inflatie. Daardoor kan een uitwonende student op bijna 440 euro per maand rekenen.


Meer wind op zee 70 gigawatt wind op zee in 2050. Daarmee wekken we twee keer zo veel elektriciteit op als we nu gebruiken in Nederland. Zo kunnen we steeds meer overstappen van fossiele energie naar groene stroom.

Meer info
De vervuiler betaalt Met de solidariteitsheffing en de belastingen romen we de miljardenwinsten van fossiele leveranciers af ten gunste van het algemeen belang.

Meer info
We halveren de stikstofuitstoot Het doel om de stikstofuitstoot in 2035 te halveren wordt vervroegd naar 2030. We houden ons daarmee aan de uitspraak van de rechter. Zo krijgen natuurherstel en woningbouw weer een kans.

Meer info
Een prijsplafond op energie Met het prijsplafond drukken we de kosten en bieden we zekerheid in onzekere tijden. Daarnaast maken we serieus werk van de verduurzaming van woningen zodat de energierekening ook betaalbaar blijft.

Meer info

Een Europese kopgroep Het Nederlandse geluid in Brussel is voelbaar en merkbaar: we vormen een Europese kopgroep!
Een sterk Nederland in een sterk Europa We doen de grootste investering in defensie sinds het einde van de Koude Oorlog.

Huurder kan huurbaas tot isolatie dwingen Huurders kunnen het heft in eigen handen nemen om hun woning te laten isoleren.

Meer info
Jubelton op de schop We schrappen de ‘jubelton’ voor eerlijkere kansen bij het kopen van een huis.

Warning: Illegal string offset ‘label’ in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/infographics/infographics.php on line 43

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/infographics/infographics.php on line 43

Notice: Undefined index: in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/components/icon/icon.php on line 33
Tienduizenden flexwoningen voor starters en spoedzoekers We trekken 300 miljoen extra uit voor flexwoningen. Dat zijn duurzame, kant-en-klare woningen die ideaal zijn voor starters. Dit extra geld is alleen in 2024 al goed voor 10.000 extra kant-en-klare woningen. Goed voor starters en spoedzoekers die op korte termijn woonruimte willen vinden.

Warning: Illegal string offset ‘label’ in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/infographics/infographics.php on line 43

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/infographics/infographics.php on line 43

Notice: Undefined index: in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/components/icon/icon.php on line 33
Een vast huurcontract voor studenten Steeds meer huurders krijgen tijdelijke huurcontracten aangeboden. Maar zodra dit contract afloopt, moeten zij weer op zoek naar een nieuwe plek. Deze woningtrek zorgt voor veel stress en onzekerheid. Gelukkig komt hier met een nieuwe wet een einde aan. Een vast huurcontract wordt weer de standaard. Dankzij een voorstel van de SP en D66 geldt dit straks ook voor studentenkamers.

Meer info

Meer geld voor cultuurmakers We investeren in jonge makers en creatieve zelfstandigen.

Meer info
Meer geld voor bibliotheken Niet alleen wordt de bibliotheek gratis voor iedereen onder de 18 jaar. Ook gaan er de komende jaren miljoenen euro’s extra geld naar openbare bibliotheken.

Meer info
We versterken de journalistiek We versterken de onderzoeksjournalistiek door hier een flinke investering in te doen en richten een fonds in voor persvrijheid. Bovendien geven we de lokale pers een financiële impuls.

Meer info

Een sterke sociale advocatuur We verlagen de griffierechten en versterken de sociale advocatuur door de vergoeding verder te verhogen.

Meer info
Effectieve rechtspraak We investeren in de hele justitiële keten en zetten in op maatschappelijke effectieve rechtspraak met een pilot met mediation.

Meer info

Een hoger minimum uurloon We verhogen het minimum uurloon met 10%, wat neerkomt op €178 per maand.

Meer info

Warning: Illegal string offset ‘label’ in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/infographics/infographics.php on line 43

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/infographics/infographics.php on line 43

Notice: Undefined index: in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/components/icon/icon.php on line 33
Werken loont meer De arbeidskorting gaat omhoog en de inkomstenbelasting omlaag.

Verplichte bedenktijd abortus verdwijnt We hebben de paternalistische vaste beraadtermijn van vijf dagen bij abortus vervangen door een flexibele: arts en vrouw beslissen hier nu voortaan samen over.

Meer info
Abortuspil wordt verkrijgbaar bij de huisarts Vrouwen beslissen zelf over hun lichaam. Dat recht is pas iets waard als abortuszorg ook voor iedereen écht toegankelijk is.

Meer info
Gratis menstruatieproducten voor laagste inkomens Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw toegankelijk zijn. Maar bij meisjes en vrouwen die in armoede leven, is er thuis soms geen geld voor menstruatieartikelen als maandverband of tampons. Vanaf 2023 zijn ze gratis op te halen.

Meer info
Er staat expliciet in de Grondwet dat je niet mag discrimineren op basis van seksuele gerichtheid of handicap Een verbod op discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap zijn opgenomen Artikel 1 van de Grondwet. 

Meer info

Vervuilen wordt duurder In het belastingplan hebben we geregeld dat mensen een eerlijke prijs gaan betalen voor vliegtickets en bedrijven voor hun CO2-uitstoot.
We schaffen de verhuurdersheffing af Met de afschaf van de verhuurdersheffing krijgen corporaties weer ruimte voor renovatie- en isolatiewerkzaamheden.

Meer info

Goede en betaalbare zorg Door het sluiten van een historisch zorgakkoord is een stap gezet richting betaalbaarder zorg van goede kwaliteit.

Meer info

Warning: Illegal string offset ‘label’ in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/infographics/infographics.php on line 43

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/infographics/infographics.php on line 43

Notice: Undefined index: in /opt/www/www.d66.nl/builds/2001/wp-content/themes/d66/src/Blocks/components/icon/icon.php on line 33
Zelftest voor baarmoederhalskanker in de brievenbus Alle vrouwen die in 2023 voor het eerst een uitnodiging krijgen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, ontvangen standaard een ‘thuistest’.

Meer info

Meer geld naar openbaar vervoer We investeren maar liefst 4 miljard euro in de bus, trein en metro. Hiermee versterken we bestaande verbindingen en maken we ook nieuw te bouwen woonkernen bereikbaar.

Meer info